Glommasvingen skole

Sør-Odal ønsket å bygge en fremtidsrettet skole med fokus på effektive løsninger innenfor klima-, miljø- og energi.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Gørill Horrigmoe

Gørill Horrigmoe

Innovasjonspådriver Oslo, Akershus, Østfold

gorill.horrigmoe@lup.no
906 72 754

Prosess

Behovskartlegging

Dialog med markedet

Konkurranse

Om anskaffelsen

Sør-Odal kommune skal bygge ny 1-10-skole på Skarnes. I tillegg til skolen skal det også bygges ny flerbrukshall. Det er utarbeidet et rom- og funksjonsprogram for prosjektet. I den videre prosessen fram mot anbudsutlysning ønsker kommunen å skaffe seg mer kunnskap om framtidsrettede og effektive løsninger på områdene klima-, miljø- og energiløsninger. Sør-Odal kommune inviterer derfor interesserte arkitekter, entreprenører, rådgivende ingeniører og leverandører til leverandørdialog. Leverandørdialogen vil bestå av en dialogkonferanse og derpå følgende en-til-en-møter med aktørene som ønsker det. Dialogkonferansen arrangeres torsdag 2.mars kl. 09.00-11.30 i rådhuset på Skarnes. En-til-en-møtene planlegges gjennomført i uke 12-13. Her ligger referat og presentasjoner fra dialogkonferansen 2. mars 2017