Lagring og håndtering av mediefiler

av Harald Aas

I Statped er det flere ansatte som daglig arbeider med å produsere digitale mediefiler. Digitalisering i etaten tilsier at omfanget vil øke vesentlig i årene som kommer. Dagens manuelle rutiner og mangel på en overordnet teknisk løsning i Statped gjør det utfordrende. Løsningen som Statped er ute etter må tilrettelegge for at prosess fra opptak via lagring til bruk av digitale mediefiler som er brukervennlig, effektiv og sikker.

Nye ERP-løsninger og -plattform

av Hilde Sætertrø

Enterprise Resource Planning (ERP) er betegnelsen for integrert bedriftsprogramvare og inkluderer intern og ekstern ledelsesinformasjon på tvers av hele organisasjonen og håndterer størstedelen av områder som finansiering/regnskap, lønn, produksjon, innkjøp, service, CRM - Customer Relationship Management, HR, etc. Disse aktiviteter blir automatisert via en integrert softwareapplikasjon. Formålet er å lette utvekslingen av opplysninger innad i organisasjonen og samtidig administrere forbindelser til eksterne interessenter.
Værnesregionen, bestående av kommunene Stjørdal, Meråker, Selbu, Tydal og Frosta, og nye Trøndelag fylkeskommune skal anskaffe ny ERP-løsning hver for seg.

Drift av IKT

av Ida Laustsen

Marker kommune har behov for en fremtidsrettet løsning som er fleksibel, effektiv og gir gode muligheter for rask og enkel omstilling i takt med markedet og tjenesteutviklingen.

Digitalt administrasjonssystem for utdanning og oppvekst

av Ida Laustsen

Den 1. Januar 2020 slås Skedsmo, Sørum og Fet sammen til ny kommune, Lillestrøm Kommune, en kommune med over 80.000 innbyggere. En kommunereform medfører endringer i organisasjon, administrasjon og har digitale konsekvenser. Det er opprettet en rekke prosjekter i
kommunesammenslåingsprosessen, både på politisk og administrativt nivå. Et av dem er "Digitalisering, IKT og arkiv", hvor prosjektet "Helhetlige digitale løsninger i utdanning og oppvekst" hører under.

Glommasvingen skole

av Gørill Horrigmoe

Sør-Odal ønsket å bygge en fremtidsrettet skole med fokus på effektive løsninger innenfor klima-, miljø- og energi.

Havnebygg i massivtre

av Gørill Horrigmoe

Borg Havn IKS har anskaffet et lagerbygg i massivtre på havneområdet Øra i Fredrikstad og med et samlet areal på ca. 10.800 kvadratmeter har Fredrikstad fått et av Norges største bygg i massivtre. Bygget stod ferdig januar 2017.

Skole i massivtre

av Gørill Horrigmoe

I prosjektet ønsket Elverum å finne ut om dagens forskrifter er tilpasset samfunnets ønske om mer bruk av tre, jf. «Det grønne skiftet». Kommunen ønsket å bidra til at byggemetoder og forskrifter møtes på en mer smidig måte når det gjelder lyd, akustikk, brann, luft, varme og inneklima.

Fremtidens digitale løsninger for barnevernet

av Hilde Sætertrø

Barnevernloven sikrer at barn og unge får nødvendig hjelp og omsorg, og får trygge oppvekstvilkår når de lever under forhold som kan være skadelig. Barnevernet er både kommunalt og statlig og de har ulike oppgaver. I tillegg er det mange andre aktører som er involvert.

Driftsportal for styring av lys, varme, ventilasjon og sikring av bygg

av Harald Aas

Stavanger kommune ønsket å samle alle tekniske systemer i en ny driftssentral. Anskaffelsen ble lagt på is, fordi eksterne konsulenter estimerte 40 mill i kostnader. Gjennom en innovativ offentlige anskaffelsesprosess endte kostnaden på kun 1,25 mill.

Elektronisk medisineringsstøtte

av Riche Vestby

Larvik kommune leder an når 29 kommuner gjennomfører en felles innovativ anskaffelse av framtidas løsninger for elektronisk medisineringsstøtte.