Følgeforskning – KS’ Partnerskap for radikal innovasjon

av Riche Vestby

Norsk produksjon av åndedrettsvern

av Riche Vestby

Lagring og håndtering av mediefiler

av Harald Aas

Framtidas sykehjem i Ringsaker kommune

av Riche Vestby

Nye ERP-løsninger og -plattform

av Hilde Sætertrø

Drift av IKT

av Ida Laustsen

Prosessbistand til arbeid med stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor

av Riche Vestby

Digitalt administrasjonssystem for utdanning og oppvekst

av Ida Laustsen

Glommasvingen skole

av Gørill Horrigmoe

Havnebygg i massivtre

av Gørill Horrigmoe