Lagring og håndtering av mediefiler

I Statped er det flere ansatte som daglig arbeider med å produsere digitale mediefiler. Digitalisering i etaten tilsier at omfanget vil øke vesentlig i årene som kommer. Dagens manuelle rutiner og mangel på en overordnet teknisk løsning i Statped gjør det utfordrende. Løsningen som Statped er ute etter må tilrettelegge for at prosess fra opptak via lagring til bruk av digitale mediefiler som er brukervennlig, effektiv og sikker.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Harald Aas

Harald Aas

Innovasjonspådriver stat

harald.aas@lup.no
920 81 670

Om anskaffelsen

Anskaffelsesprosess

Kartlegge behovet

Dialog med leverandørmarkedet

Valg av anskaffelsesprosedyre

Lage konkurransegrunnlag

Konkurransegjennomføring

Kontraktsoppfølging og gevinstrealisering