Renseanlegg

Det skal opprettes en fullt oppsatt Kavaleribataljon ved Garnisonen i Porsanger (GP), underlagt Finnmark Landforsvar (FLF), basert på vernepliktig personell med evne til oppklaring, overvåkning og strid. Det skal i den forbindelse etableres et nytt renseanlegg.

Forsvarsbygg ønsker tilbud på prosjektering og oppføring av et nytt renseanlegg på Porsangermoen.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Prosedyre

Tilbudskonkurranse