Pågående anskaffelse

Smarte avfallsbeholdere i skjærgården

Parkvesenet i Kristiansand kommune forvalter og drifter kommunens skjærgård og friluftsområder. Særlig i sommersesongen oppstår behov for å kvitte seg med turavfall fra båt på en enkel og brukervennlig måte. Parkvesenet vil at alle som bruker skjærgården skal få mulighet til dette, og trenger en bedre ordning! Smarte avfallsbeholdere i skjærgården er et StartOff prosjekt som gjennomføres med støtte av LUP i oppstartsfasen.

Prosess

Foreslå offentlige utfordringer som bør løses

Alle prosjekter startet med en henvendelse rettet mot offentlige innkjøpere som sender inn en prosjektskisse som beskriver den utfordringen de ønsker at oppstartselskapene løser.

Kunngjøre utfordringen

Oppdraget kunngjøres på Doffin med et konkurransegrunnlag og en behovsbeskrivelse. Utlysningen distribueres i sosiale medier og direkte mot oppstartsmiljøer

Sende inn idéskisse

Alle som ønsker det kan levere sine forslag og inntil seks leverandører inviteres til forhandlinger.

Utforske alternativer

Tre leverandører får tilbud om å videreutvikle sine forslag i dialog med oppdragsgiver over tre uker. Leverandører som er med i denne fasen honoreres delvis for utviklingen.

Utvikle løsningen

Etter tre uker presenteres forslagene for oppdragsgiver og én leverandør får ytterligere 15 uker til å lage en minimumsløsning (MVP = Minimal Viable Solution. Leverandøren som er med i denne fasen honoreres delvis for utviklingen.

Demonstrere resultatet

Etter 15 uker presenterer leverandøren sin løsning for oppdragsgiver. Veien videre avhenger av hvor anskaffelsesklar løsningen på dette tidspunktet. Leverandøren får også en anledning til å demonstrere resultatet overfor offentlige innkjøpere, utviklingsaktører og potensielle investorer. Målet for alle StartOff prosjekter er at den offentlige innkjøperen skal kjøpe løsningen i etterkant og med det bli en viktig første kunde som kan utgjøre grunnlaget for videre salg og næringsvekst.

Kristiansand kommune har en kystlinje på 300 km, flere fjorder og over 3000 øyer, og holmer og skjær. Kystområdene med strandsone, øyer, holmer og sjøarealer er en viktig del av kommunens identitet og har stor betydning for rekreasjon og båtutfart.

Mer om behovet

Parkvesenet trenger på en smart og effektiv måte å få samlet inn avfall fra båtturister i friområder fra sjøsiden. En slik avfallsstasjon må være lett tilgjengelig og plasseres strategisk i fjæra og sine største anlegg, – som en plass en kan svippe innom. Parkvesenet har behov for å effektivisere innhentingen av avfallet og forbedre tilbudet til ferierende båtturister og brukere av kommunens friområder på øyer og holmer. De ser for seg å hente inn avfallet fra de forskjellige stasjonene med arbeidsbåten (som det kan sees en video av her.)

Løsningen bør kunne varsle om fyllingsmengde, eller når tiden er inne for henting av avfallet.  Det er også viktig at den er beskyttet mot skadedyr og ikke gir sjenerende lukt i nærområdet.

Markedsmuligheten

Parkvesenet har en klar målsetning om at prosjektet skal resultere i konkrete kjøp videre. Som en anskaffelse i StartOff får de som oppdragsgiver bistand til veien videre. Samtidig får leverandøren som blir valgt tilbud om kompetanse innen «Skalering i offentlig sektor». Her er formålet å stimulere til videre anskaffelser av den utviklede løsningen, fra andre offentlige aktører.

Behovene er ikke unike for Kristiansand kommune og gitt Norges lange kystlinje er det viktig å få på plass løsninger som ikke bidrar til marin forsøpling. Løsningen som skal utvikles har derfor potensiale til å nå langt flere kommuner enn Kristiansand.

Les mer om prosjektet på StartOff sine egne hjemmesider

Om StartOff

StartOff er et rammeverk for gjennomføring av oppstartsvennlige anskaffelser. StartOff bistår med systematisert prosess, veiledning og støtte til oppdragsgiver og leverandør underveis.
Mer om StartOff

Bli med i konkurransen om utviklingsmidlene!