Ny Mjøsbru i tre

Brua vil kunne bli ni ganger så lang og tre ganger bredere enn den største trebrua som finnes i dag.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Harald Aas

Harald Aas

Innovasjonspådriver stat

harald.aas@lup.no
920 81 670

Resultater

CO2 spart
Potensielt 23500 tonn
CO2 spart
CO2-nøytral i 25 år

Om anskaffelsen

Prosess

Behov

Statens vegvesen ville finne ut om det var mulig å bygge en ny fire-felts Mjøsbru i tre. Mange mente at verdens desidert lengste og største trebru umulig kunne konkurrere med kvalitet og pris for en konvensjonell bruløsning.

Forskning og Utvikling - FoU

Dermed var det ikke nok å bygge en trebru med samme kapasitet som en vanlig bru. Brua måtte også være konkurransedyktig på kostnad, vedlikehold, holdbarhet, estetikk og miljø. Statens Vegvesen fikk tilskudd fra Innovasjon Norge til å gjennomføre et FOU prosjekt hvor prosjektets mål var å utvikle «trebru» som et reelt alternativ, og som kunne være et innspill til reguleringsplanarbeidet.

Les mer

Prosjektet har testet tre mot alternative byggematerialer, utviklet tekniske løsninger og muligheter, samt vurdert utfordringene knyttet til ulike impregneringsmidler. I arbeidet med utvikling av trebrua deltok følgende organisasjoner og virksomheter: Statens vegvesen region Øst, Innovasjon Norge, Nasjonalt program for leverandørutvikling og industrien.

Gjennomføring

Det er Nye Veier AS som skal bygge nye Mjøsbrua, og det er gjennom FOU prosjektet utviklet et alternativ som vil det gi et betydelig bidrag i miljøregnskapet.

Les mer

Den vil også kunne bli en internasjonal arkitektonisk attraksjon som inspirerer andre utbyggere til mer klimavennlig materialbruk. En ny Mjøsbru i tre vil bli over åtte ganger så lang og tre ganger så bred som verdens største trebru i dag – Flisa bru. Flisa bru er en kjøresterk tofelts bru (med fortau), og har spenn på 70 meter og samlet lengde er 200 meter.

Konkurranse

Oppdraget ble lyst som en konkurranse med forhandling. Tildelingskriteriene var vektet slik:

Prestasjonsbegrunnelse ny Mjøsbru: 20 %
Risikovurdering: 15 %
Kompetanse og erfaring: 25 %
Prestasjonsbegrunnelse hele strekningen: 20 %
Pris: 20 %

Les mer

Joint venture-grupperingen til belgiske Besix og italienske Rizzani de Eccher vant oppdraget, som har en samlet budsjettverdi på 2,55 milliarder kroner pluss mva. Gruppen har norske/nordiske samarbeidspartnere. Multiconsult er med på konsulentsiden, mens Aarsleff er tilknyttet i forbindelse med grunnarbeidene. AF-gruppen vil stå for utførelse av veibyggingen på land.