Velferdsteknologi i Bergheim bo- og aktivitetssenter for demente

Halden kommune skal bygge Norges største senter for demente! De første spadetakene til Bergheim bo- og aktivitetssenter er tatt, og Halden kommune gjennomfører nå en innovativ anskaffelse på teknologien i bygget.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Gørill Horrigmoe

Gørill Horrigmoe

Innovasjonspådriver Oslo

gorill.horrigmoe@lup.no
906 72 754

Om anskaffelsen

Prosess

Høst 2017 - Behovskartlegging

Det er gjort en grundig behovskartlegging med bred involvering av brukere. Les mer om det i invitasjonen til dialogkonferansen.

21.11.2017 - Dialogkonferanse

Halden kommune mobiliserte bredt i markedet og ønsket innspill på hvordan de kunne løse sine behov og utfordringer.

Les mer

12.3.2018 - Utlysing av konkurransepreget dialog

Halden kommune inviterer til konkurransepreget dialog på levering av Velferdsteknologi, digitalisering og e-løsninger for drift av sykehjemmet Bergheim bo- og aktivitetssenter.

Les mer

Konkurransepreget dialog er en to-trinns prosedyre som er åpen for alle interessenter for å melde interesse til å delta i konkurransen. Konkurransepreget dialog er en anskaffelsesprosedyre som gir oppdragsgiver adgang til å gå i dialog med leverandørene om hvordan oppdragsgivers behov best kan oppfylles. Her er utlysningen publisert 12.3.2018 på DOFFIN

1.4.2019 - Leveranse

1. april 2019 åpnet Bergheim. Valget av leverandør falt på Hospital IT, og Halden kommune har valgt en løsning med smart-vakt hvor konseptet gir rom for utviklingsmuligheter. Systemet er trådløst, og gir muligheter for trådløse ringesensorer og bevegelsessensorer ved gulvet som kan flyttes. Slik kan man tilpasse det etter hver enkelt beboers behov.

Les mer

Kontaktpersoner Halden kommune

Halden kommune jobbet godt med forankring internt i kommunen. Deltakere fra innkjøp, helse, administrativ ledelse, politikere og prosjektleder var involvert gjennom hele prosessen.

Les mer
Kontaktperson: Svein Andersen
Kontaktperson: Øyvind Grandahl