Digital eksamen for universitets- og høgskolesektoren

UNINETT etablerte et nasjonalt prosjekt som har til formål å sikre at studentene skal få tilgang til digital eksamen, og at hele arbeidsflyten for digital eksamensavvikling digitaliseres.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Hilde Sætertrø

Hilde Sætertrø

Innovasjonspådriver Midt-Norge

hilde.satertro@lup.no
416 86 788

Om anskaffelsen

Prosess

Vurdere behov

UNINETT etterspurte en løsning for digital eksamen, som ikke fantes på markedet.

Les mer

De anså at det var behov for både utvikling og dialog i forkant av selve utlysningen. Ut fra UH-sektorens samlede erfaringer var det systemer som dekker deler av den digitale arbeidsprosessen knyttet til digital eksamen, men ingen som dekker hele. Ønsket var mer helhetlige løsninger med nødvendige integrasjoner. Slik at prosessen fra å utforme og klargjøre eksamensoppgaver til å avholde og rette eksamen håndteres som en helhetlig digital arbeidsflyt.

Planlegge og organisere

Prosjektet ledes av UNINETT, med prosjektdeltakere fra mange forskjellige universiteter og høgskoler, der noen vil være piloter under utviklingsarbeidet.

Les mer

Prosjektet fikk informasjon fra flere andre prosjekter og aktiviteter som tidligere hadde testet ut løsninger for digital eksamen. Erfaringer gjort i utviklingsfasen ville danne grunnlag for kravspesifikasjonen i konkurransegrunnlaget.

Dialog

Dialogkonferanse i Trondheim.

Les mer

Målsettingen med konferansen var å presentere overordnede strategier på samhandlingsområdet, formidle utfordringer, og å dele kartlagte foreløpige behov og funksjoner i løsningen med leverandørene. (dialogkonferanse var i juni 2014)

UNINETT benyttet både utviklingsprosjekter og leverandørdialog for å få et tydeligere bilde av eget behov og for å modne markedet. I en-til-en-møter på sensommeren fikk leverandørene mulighet til å komme spesifikt mer inn på sine forslag til løsninger, innspill og ideer til digital eksamen.

Gjennomføre konkurranse

Det ble inngått rammeavtale med tre leverandører.

Les mer

UNIwise Aps, Inspera AS og Enovate AS, der UNIwise ble valgt som preferert leverandør. Norske universiteter og høgskoler sammen med UNINETT gjennomførte en felles anskaffelse av systemer for digital eksamen.

Arbeidet med beste praksis for digitalisering av eksamen fortsatte med blant annet erfaringssamlinger på tvers for å dele kunnskap og videreutvikle løsningene. Prosessen med felles anskaffelse av system for digital eksamen går sin gang. Etter prekvalifisering av leverandører, står tilbudslevering for døren 13. april 2017.