Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

av Kjersti Granaasen

Anskaffelse av nytt biladministrasjonssystem

av Elisabeth Smith

Sensor i sandfang

av Gørill Horrigmoe

Sellikdalen renseanlegg

av Cecilie Endresen

FoU: Hva er digital kompetanse?

av Stig Bang-Andersen

FoU-prosjektet 2040 begynner nå – Kunsten å unngå kommunal kollaps

av Stig Bang-Andersen

Drift av fylkesveier i Rogaland

av Stig Bang-Andersen

Bilflåte som del av mobilitetstilbud

av Stig Bang-Andersen

Rammeavtale Facility Services

av Harald Aas

Digital tjeneste for sikring, bevaring og formidling av dokumentasjon og kildesamlinger

av Hilde Sætertrø