Bilflåte som del av mobilitetstilbud

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Prosedyre

Anbudskonkurranse

Ansvarlig pådriver

Stig Bang-Andersen

Stig Bang-Andersen

Innovasjonspådriver Sør- og Vestlandet

sba@lup.no
450 00 910

Om anskaffelsen

Prosess

Behov

Hovedmålet i Rogaland fylkeskommune og Kolumbus sin mobilitetsstrategi for 2017 – 2023 er å iverksette tiltak som endrer holdninger og adferd slik at innbyggerne i mindre grad bruker privatbilen som reisemiddel, og dermed bidrar til nullvekstmålet. Videre skal mobilitetsstrategien blant annet skape attraktive mobilitetsløsninger og legge til rette for attraktive bildelingsordninger.

Les mer

Gode bildelingstjenester vil kunne bidra til at antall biler og bilbruken i byområdet reduseres. I 2020 var det få og relativt små aktører som tilbød slike tjenester på Nord-Jæren, og mobilitetsstrategien oppfordrer til at det bør legges til rette for at flere aktører kan etablere seg.

Dialog med markedet

Det ble avholdt digitalt dialogmøte med 127 påmeldte 2. desember 2020. Videre ble 20 leverandører invitert til én-til-én-møter 4. desember og 7. desember.

Les mer

Konkurranse: Dynamisk innkjøpsordning for anskaffelse av bildelingstjenester.

Ettersom Kolumbus ikke skal eie biler selv, men istedenfor ta rollen som markedskoordinator og tilrettelegger for gode koblinger mellom areal (grunneiere), delte biler (operatører) og kunder (innbyggere) i et felles nettverk, er konkurransen lyst ut etter begrenset prosedyre. En dynamisk innkjøpsordning er en fullstendig elektronisk prosess som gir rask og enkel tilgang på tilbud fra et stort leverandørmarked.

Les mer

Kolumbus AS har til hensikt å opprette en dynamisk innkjøpsordning for å anskaffe bildelingstjenester.
Ordningen skal legge til rette for at bildeling får et solid fotfeste og rask vekst på Nord-Jæren ved å etablere et nettverk av delte (el)biler som skal utplasseres på spesifikke lokasjoner i samarbeid med offentlige og private aktører. Bilene i nettverket vil bli gjort digitalt tilgjengelige for privatpersoner og bedrifter gjennom Kolumbus sin app, slik andre mobilitetstjenester også er synlige.

Kolumbus vil ikke eie biler selv, men vil istedenfor ta rollen som markedskoordinator og tilrettelegger for gode koblinger mellom areal (grunneiere), delte biler (operatører) og kunder (innbyggere) i et felles nettverk.

Tildeling og utvikling

Move About AS fra Bærum fikk det første tilsagnet gjennom den dynamiske innkjøpsordningen, og tilbyr fra 18. oktober 2021 bildelingstjenester ved Innovasjonspark Stavanger.

Les mer

Mandag 18. oktober ble «Kolumbus bildeling» lansert på Innovasjonspark Stavanger. I første omgang blir syv biler tilgjengelige for publikum, men mobilitetsselskapet har planer om å gjøre dette til en tjeneste for langt flere.