Bilflåte som del av mobilitetstilbud

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Prosedyre

Anbudskonkurranse

Ansvarlig pådriver

Stig Bang-Andersen

Stig Bang-Andersen

Innovasjonspådriver Sør- og Vestlandet

sba@nho.no
+47 450 00 910

Prosess

Behov

Hovedmålet i Rogaland fylkeskommune og Kolumbus sin mobilitetsstrategi for 2017 – 2023 er å iverksette tiltak som endrer holdninger og adferd slik at innbyggerne i mindre grad bruker privatbilen som reisemiddel, og dermed bidrar til nullvekstmålet. Videre skal mobilitetsstrategien blant annet skape attraktive mobilitetsløsninger og legge til rette for attraktive bildelingsordninger.

Les mer

Gode bildelingstjenester vil kunne bidra til at antall biler og bilbruken i byområdet reduseres. I 2020 var det få og relativt små aktører som tilbød slike tjenester på Nord-Jæren, og mobilitetsstrategien oppfordrer til at det bør legges til rette for at flere aktører kan etablere seg.

Dialog med markedet

Det ble avholdt digitalt dialogmøte med 127 påmeldte 2. desember 2020. Videre ble 20 leverandører invitert til én-til-én-møter 4. desember og 7. desember.

Les mer

Konkurranse: Dynamisk innkjøpsordning for anskaffelse av bildelingstjenester.

Ettersom Kolumbus ikke skal eie biler selv, men istedenfor ta rollen som markedskoordinator og tilrettelegger for gode koblinger mellom areal (grunneiere), delte biler (operatører) og kunder (innbyggere) i et felles nettverk, er konkurransen lyst ut etter begrenset prosedyre. En dynamisk innkjøpsordning er en fullstendig elektronisk prosess som gir rask og enkel tilgang på tilbud fra et stort leverandørmarked.

Les mer

Kolumbus AS har til hensikt å opprette en dynamisk innkjøpsordning for å anskaffe bildelingstjenester.
Ordningen skal legge til rette for at bildeling får et solid fotfeste og rask vekst på Nord-Jæren ved å etablere et nettverk av delte (el)biler som skal utplasseres på spesifikke lokasjoner i samarbeid med offentlige og private aktører. Bilene i nettverket vil bli gjort digitalt tilgjengelige for privatpersoner og bedrifter gjennom Kolumbus sin app, slik andre mobilitetstjenester også er synlige.

Kolumbus vil ikke eie biler selv, men vil istedenfor ta rollen som markedskoordinator og tilrettelegger for gode koblinger mellom areal (grunneiere), delte biler (operatører) og kunder (innbyggere) i et felles nettverk.

Tildeling og utvikling

Move About AS fra Bærum fikk det første tilsagnet gjennom den dynamiske innkjøpsordningen, og tilbyr fra 18. oktober 2021 bildelingstjenester ved Innovasjonspark Stavanger.

Les mer

Mandag 18. oktober ble «Kolumbus bildeling» lansert på Innovasjonspark Stavanger. I første omgang blir syv biler tilgjengelige for publikum, men mobilitetsselskapet har planer om å gjøre dette til en tjeneste for langt flere.

Om anskaffelsen

Kolumbus er Rogaland fylke sitt mobilitets- og kollektivselskap. I tillegg til ordinære midler, oppgaver og utvikling fikk Kolumbus i 2017, på vegne av partene i Byvekstavtale Nord-Jæren, en rolle som sekretariat for alle mobilitetstiltakene. Kolumbus planlegger, gjennomfører og evaluerer ulike mobilitetstiltak på bakgrunn av denne rollen. I sum er Kolumbus godt i gang med å utvide tilbudet sitt til å omfatte blant annet bysykkel, selvkjørende buss, tog, gange, bildeling og dør til dør-transport. Kolumbus er nå blant Europas mest innovative kollektiv- og mobilitetsselskaper. Fra å være et tradisjonelt kollektivselskap med hovedoppgave å selge flest mulig bussbilletter, er Kolumbus´ formål nå å gjøre det enklere å bevege seg rundt på i regionen uten å bruke egen bil, og på den måten bidra til å gjøre Rogaland til et bedre sted å bo og leve.

Behovet

Delingsøkonomien har gjort mye spennende for brukervennligheten av musikk og film, og Kolumbus ønsket å gjøre noe lignende for personbiltrafikken. Ved å koble sammen grunneiere, operatører og brukere håper de å skyte fart på bildelingen i Rogaland.

Kolumbus planla i 2020 å utlyse konkurranse om etablering av en bilflåte som en del av Kolumbus sitt mobilitetstilbud. Fra Kolumbus sin side var det ønskelig å etablere tjenesten i samarbeid med markedet, og på bakgrunn av dette inviterte Kolumbus i samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet til en dialogkonferanse. Hensikten med konferansen var å opprette dialog med aktørene i markedet for å få innsikt i mulighetene som finnes og løsninger som kunne bidra til nullvekstmålet i regionen, samt gjøre det enklere for innbyggerne i regionen å komme seg rundt uten å eie egen bil. Innsikten fra dialogkonferansen ble brukt til å finne ut hvordan tjenesten kunne lykkes, samt innspill til konkurransen.

127 deltakere fra 72 ulike bedrifter meldte seg på.

Løsningen

På bakgrunn av innsikten Kolumbus innhentet ble løsningen å opprette en dynamisk innkjøpsordning for å anskaffe bildelingstjenester. Denne ordningen vil legge til rette for at bildeling får et solid fotfeste og rask vekst på Nord-Jæren ved å etablere et nettverk av delte elbiler som skal utplasseres på spesifikke lokasjoner i samarbeid med offentlige og private aktører. Bilene i nettverket vil bli gjort digitalt tilgjengelige for privatpersoner og bedrifter gjennom Kolumbus sin app, slik andre mobilitetstjenester også er synlige.

Gjennom den dynamisk innkjøpsordningen gir Kolumbus kvalifiserte operatører muligheten til å konkurrere om å levere biler til tjenesten. Det er ikke Kolumbus som skal eie bilene, men de vil gjøre dem tilgjengelige i sitt system, slik at Kolumbus tilbyr samme løsning for buss, tog, båt, ferje, bysykkel og nå bildeling.

Mandag 18. oktober ble «Kolumbus bildeling» lansert på Innovasjonspark Stavanger. I første omgang blir syv biler tilgjengelige for publikum, men mobilitetsselskapet har planer om å gjøre dette til en tjeneste for langt flere.

– Bilen er en viktig del av mobiliteten i Rogaland. Selv om den er en del av utfordringen med hensyn til miljø og kapasitet på veien, mener vi også at den er en del av løsningen, sier Odd Aksland, direktør i Kolumbus. Bildeling vil gjøre det lettere for ansatte å sette bilen hjemme når de skal til jobb og heller sykle, gå og reise kollektivt, samtidig som de har bil tilgjengelig hvis de skal i et møte eller lignende i løpet av arbeidsdagen.