CRANE

CRANE står for Comprehensive Treatment of Chronic Patients in Rural Areas og er en førkommersiell anskaffelse med støtte fra EUs Horizon 2020.

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Riche Vestby

Riche Vestby

Innovasjonspådriver helse

riche.vestby@nho.no
991 69 952

Prosess

Prosjektrigg

Samarbeidskonsortiet består av 7 aktører fra fire ulike land. De tre regionale aktørene (Agder, Vesterbotten og Ekstremadura) er de som anskaffer utviklingsløpet.

Les mer

Norske C3 (Centre for connected care) er forskningspartner i prosjektet. De har skrevet om prosjektet på sine hjemmesider.

Behovskartlegging

Det er gjennomført behovskartlegging i alle de tre regionene som deltar i prosjektet.

Dialog med markedet

Dialogen med markedet foregår i april og mai 2022.

Les mer

Det gjennomføres markedsdialoger i alle de tre regionene, samt en felles internasjonal markedsdialog. Mer info om dette finner du her. Her finner du også opptak av gjennomførte dialogmøter.

De ønsker også skriftlige innspill fra leverandører og aktuelle forskningspartnere. Info finner du her.

Utvikling av leverandørkonsortium

Det antas at leverandørene vil måtte gå flere sammen for å vinne fram i konkurransen.

Les mer

Det gjennomføres et eget event 8.6 for leverandører og forskningsaktører som ønsker å finne samarbeidspartnere. Mer info kommer nederst på prosjektets nettside.

Det er også laget et eget skjema knyttet til matchmaking.

Om anskaffelsen

CRANE skal skape nye løsninger for behandling og oppfølging av hjemmeboende pasienter i distriktene. Ambisjonen er å tilrettelegge for at  80% av pasienter med kronisk sykdom i stor grad kan håndtere egen helse selv.

Gjennom en desentralisert datatilnærming skal innbyggerne få bedre kontroll med egne helsedata, og mulighet til å dele dataene med dem de ønsker.

Dette skal føre til:

  • Økt medbestemmelse og ansvar for egen helse.
  • Økt mulighet for å delta i utformingen av en individuelt tilpasset omsorgsmodell.

CRANE ser etter en teknologidrevet alt-i-ett tjeneste med et grensesnitt som kan snakke med europeisk helsevesen. Man ønsker å bygge bro mellom ulike datakilder og tilgjengeliggjøre dem på en slik måte at innbyggeren myndiggjøres og får kontroll over egen helse.