CRANE

CRANE står for Comprehensive Treatment of Chronic Patients in Rural Areas og er en førkommersiell anskaffelse med støtte fra EUs Horizon 2020.

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Riche Vestby

Riche Vestby

Innovasjonspådriver helse, omsorg og velferd

riche.vestby@lup.no
991 69 952

Om anskaffelsen

Prosess

Prosjektrigg

Samarbeidskonsortiet består av 7 aktører fra fire ulike land. De tre regionale aktørene (Agder, Vesterbotten og Ekstremadura) er de som anskaffer utviklingsløpet.

Les mer

Norske C3 (Centre for connected care) er forskningspartner i prosjektet. De har skrevet om prosjektet på sine hjemmesider.

Behovskartlegging

Det er gjennomført behovskartlegging i alle de tre regionene som deltar i prosjektet.

Dialog med markedet

Dialogen med markedet foregår i april og mai 2022.

Les mer

Det gjennomføres markedsdialoger i alle de tre regionene, samt en felles internasjonal markedsdialog. Mer info om dette finner du her. Her finner du også opptak av gjennomførte dialogmøter.

De ønsker også skriftlige innspill fra leverandører og aktuelle forskningspartnere. Info finner du her.

Utvikling av leverandørkonsortium

Det antas at leverandørene vil måtte gå flere sammen for å vinne fram i konkurransen.

Les mer

Det gjennomføres et eget event 8.6 for leverandører og forskningsaktører som ønsker å finne samarbeidspartnere. Mer info kommer nederst på prosjektets nettside.

Det er også laget et eget skjema knyttet til matchmaking.