Brukernært utstyr innen velferdsteknologi og pasientvarslingsanlegg

Værnesregionen (45 000 innbyggere) skal anskaffe brukernær velferdsteknologi som trygghetsalarmer og annen trygghetsskapende teknologi. Løsningene skal brukes i og utenfor institusjon, derfor inngår også pasientvarslingsanlegg i helsehus. Innspill på fremtidsrettet infrastruktur i nye helse- og omsorgshus er også ønskelig. Hvordan er det digitale helse- og omsorgshuset? Løsningene må være fremtidsrettet og sikre at kommunene til enhver tid i årene som kommer har "det siste" for optimal og effektiv tjenesteyting. Kontraktsutforming og leverandørsamarbeid blir viktige elementer for å få dette til.

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Elisabeth Smith

Elisabeth Smith

Innovasjonspådriver Midt-Norge

elisabeth.smith@lup.no
977 47 082
Riche Vestby

Riche Vestby

Innovasjonspådriver helse, omsorg og velferd

riche.vestby@lup.no
991 69 952

Om anskaffelsen

Brukernært utstyr velferdsteknologi og pasientvarslingsanlegg

Behov

Egenmestring, trygghet og selvstendighet for brukere av tjenester fra helse- og omsorg i Værnesregionen. Løsningene skal være individtilpasset og enkelt å betjene uavhengig av om bor på institusjon eller hjemme. Driftsikker og gi bedre tjenesteyting og mer omsorg.
Værnesregionen har invitert alle andre kommuner i Trøndelag (455 000 innbyggere) til å bli med i dialogprosessen og gå sammen om anskaffelser.

Dialog

Dialogkonferanse 27. februar 2018 med påfølgende innspillsnotat og en-til-en-møter 19. – 20. mars.
Ila dialogfasen ønsket 20 kommuner i Trøndelag (i tillegg til Værnesregionen) å være med videre i prosessen og tilslutte seg rammeavtale. Det ble også besluttet å dele anskaffelsen i to; brukernært utstyr og pasientvarslingsanlegg.

Konkurranse

Prosedyre: Konkurranse med forhandling. Tilbudsfrist 31. aug. 2018.
Lenke til konkurranse-utlysing på Doffin:

Les mer

https://www.doffin.no/Notice/Details/2018-608541