Fremtidens ungdomsskole med tilhørende idretts- og svømmehall samt lokaler til voksenopplæring og flyktningetjenesten

Den nye ungdomsskolen på Grasmyr vil bli mer enn bare en skole. Den vil øke tilbudet til innbyggerne på flere arenaer og være mer tilpasningsdyktig til framtidige endringer i skolestrukturen. I tillegg skal samarbeid mellom ungdomsskolen og Bamble videregående skole, flere møteplasser via idrettshall, svømmehall, kantine/kafe og kultursal øke samhold og relasjoner i alle aldersgrupper. Kommunen har også klima- og miljøambisjoner om et bærekraftig bygg og en miljøvennlig bygg- og anleggsplass hvor de blant annet ønsker innspill på materialvalg, smarte energiløsninger og fossilfri byggeplass. Bamble kommune har ambisjoner om en framtidsrettet, funksjonell og bærekraftig, driftsøkonomisk skole.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver Infrastruktur

cecilie.m.endresen@lup.no
997 02 688

Prosess

Behovskartlegging

Bamble kommune har gjennomført en grundig behovskartlegging.

Dialog

Dialogkonferanse er et ledd i arbeidet med å skaffe seg mer kunnskap om mulige løsninger for å oppnå de ambisjonene Bamble kommune har med Fremtidens skole ; et mest mulig framtidsrettet, funksjonelt og bærekraftig, driftsøkonomisk bygg.

Les mer

Se vedlagt dialognotat og link til Veiledende kunngjøring på DOFFIN

Konkurranse

Kommunestyret vedtok 16.6.16 å bygge en ny ungdomsskole inklusiv idrettshall og svømmehall, og å gå inn i et forprosjekt fra høsten 2016. I vedtaket ligger også krav om å utrede lokaler for voksenopplæringen og flyktningetjenesten. Forprosjektet konkluderte med at det skal bygges ny skolebygning på Grasmyr i tilknytning til Bamble videregående skole. Skolen dimensjoneres for 540 - 600 elever og prosjektet inkluderer kulturskole, basishall, ny idrettshall og svømmehall. det er ikke avklart i hvilken grad voksenopplæringen/ flyktningetjenesten eller omfang av sambruk/ samarbeid med Bamble VGS. Kommunestyret vedtok 14.12.2017 å gå videre med prosjektet til gjennomføringsfasen i en samspill/ utviklings entreprise.

Les mer

Prosjektet skal omfatte prosjektering, planlegging og gjennomføring av: 1. En ungdomsskole med plass til 540 elever. 2. Basishall med aktivitetsflate 23 x 44 m i tilknytning til skolen med garderobeanlegg. 3. Idrettshall i håndballstørrelse i tilknytning til basishall med nødvendig garderobeanlegg. 4. Kulturarena i tilknytning til skolen (BTA på ca. 1.032 m2). Dette er inkludert i skolebyggets totalareal. 5. Svømmehall med et konkurransebasseng lengde 25m, bredde 21m i tilknytning til skolen med garderobeanlegg. 6. Lokaler til flyktningetjenesten og voksenopplæringen VIVA – arealer inngår inntil videre, men ny utredning pågår for beslutning i mai. 7. Utomhus-område for skolen med nødvendige anlegg og campusområde mellom byggene med krav til funksjon som et nærmiljøanlegg /nyskapende anlegg.

Vinner av konkurransen

Bamble kommune arrangerte tirsdag 27.11.2018 pressekonferanse på Quality Hotell Skjærgården i forbindelse med offentliggjøringen av vinnerkonseptet. Det var entreprenør Backe Vestfold Telemark som vant konkurransen med sitt konsept «Razzle Dazzle».

Les mer