Robotisering / chatbot – kunstig intelligens og RPA-teknologi

Robotisering i form av både kunstig intelligens (AI) og RPA-teknologi er svært aktuelt, og mange løsninger er under utarbeidelse. Sandefjords chatbot "Kommune-Kari" vil kunne bidra til å effektivisere arbeidsprosesser, forenkle tilgang til informasjon og frigjøre saksbehandlingstid på de mer krevende oppgavene i offentlig sektor. Sandefjord kommune ønsker å se på nye løsninger som er under utarbeidelse innenfor robotisering og kunstig intelligens, som gir enda bedre og mer effektive tjenester. Hva kommunen vil etterspørre på sikt i en fremtidig anskaffelse er avhengig av dialogen med markedet.

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver Infrastruktur

cecilie.m.endresen@lup.no
997 02 688

Prosess

Forprosjekt

Forprosjekt i samarbeid med et grunderfirma som har utviklet teknologien til chatboten "Kommune-Kari".

Dialog

Sandefjord kommune inviterer i samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet - til en nasjonal møteplass for innkjøpere og beslutningstakere i offentlig sektor, RPA- og AI-leverandører, fagsystemleverandører - for å diskutere temaet: "Robotisering - hva er mulighetsrommet, og hvordan integrere dette med eksisterende losninger?"

Les mer

Se invitasjon til dialogkonferansen

Her ligger en liten oppsummering av dialogkonferansen/workshop’en:

Robotisering, AI og RPA er svaret – men hva er spørsmålet?

Presentasjonene fra konferansen ligger på venstrefanen i vedlagt link: http://innovativeanskaffelser.no/robotisering/