1000 bygg – 10000 muligheter: Smartere drift og vedlikehold

Bergen kommune eier og forvalter ca. 1000 bygg – totalt mer enn 1 million kvadratmeter. Årlig brukes rundt 500 millioner kroner av kommunens driftsbudsjett til vedlikehold, reparasjoner og forbedringer av eksisterende bygg. Bergen kommune jobbet til dels både tungvint og lite kosteffektivt med drift og forvaltning av de store samfunnsverdiene de forvalter i kommunen. Innovasjonspartnerskapet fikk innvilget 7,4 millioner kroner til utvikling av innovative løsninger for kommunens bygg og eiendommer.

Aktører

Sist oppdatert

Prosess

Behovskartlegging

Gjennomført en bred behovskartlegging

Les mer

Les referat fra behovskartleggingen i prosjektbloggen på venstre side i denne artikkelen. Tittel; «Bergen kommune i gang med sitt Innovasjonspartnerskap». Les også mer om behovet lengre ned i denne artikkelen.

Dialog med markedet

Se invitasjon til og referat fra markedsdialog på venstre side i denne artikkelen.

Konkurranse

Konkurransen ble utlyst juni 2018. Det er også 20 kommuner samt en stor stalig aktør som følger prosjektet tett. Alle disse har opsjon på kjøp av ferdig utviklet løsning i etterkant.

Les mer

Her finner du utlysningen på Doffin med alle konkurransedokumentene: https://permalink.mercell.com/87041726.aspx

Utvikling

GKCloud startet utviklingsfasen i august 2019. Arbeidet skulle pågå et år, men den tekniske kompleksiteten og eksterne faktorer gjorde at utviklingsfasen pågikk til juni 2021 da teknisk løsning ble godkjent.

Les mer

Målet var å videreutvikle eksisterende versjon av den skybaserte løsningen GKCloud (versjon 1.0) med ny funksjonalitet for:

 • Innsamling av data fra bygg uavhengig av system og leverandør
 • Oversikt over byggets energibruk basert på innsamlet data
 • Utvikling av algoritmer som automatisk kan varsle unormale forhold i byggets tekniske system
 • Mulighet for innhenting av sanntids- og historiske data fra bygg

All funksjonalitet nevnt ovenfor skulle gjøres tilgjengelig i et enkelt dashboard tilpasset de ulike faggruppene i Etat for bygg og eiendom.

Versjon 2.0 av GKCloud er forventet å bli tilgjengeliggjort for markedet i løpet av 2021.

Kjøpsforhandling

Etter utviklingsfasen er over starter en tre måneder lang forhandlingsfase. Etter forhandlinger skal Etat for bygg og eiendom i Bergen kommune beslutte om produktet skal kjøpes innen utgangen av 2022.

Om anskaffelsen

Behovsbeskrivelse: Smart forvaltning Bergen Kommune, ved Etat for Bygg og Eiendom, hadde behov for å forvalte bygg og eiendommer smartere. Målet var å øke arealutnyttelse, tilgang og brukertrivsel. Det var også behov for å optimalisere drift og vedlikeholdsarbeidet av bygg og eiendommer. For å oppnå smart forvaltning ønsket Bergen kommune nye og innovative  metoder/løsninger for å samle inn, analysere og bruke data tilknyttet byggene og deres brukere. Brukerbehovene inkluderer også innbyggerne, blant annet knyttet til utleie, sambruk og flerbruk. Dataene må også benyttes til å bedre  brukerdialogen med alle typer brukere.

 • Smart forvaltning omfatter blant annet:
  • Økt bruk og bedre arealutnyttelse
  • Administrasjon av utlån/leie herunder kommunikasjon med leietagere
  • Ulike typer anlegg som gymsaler, utearealer, svømmebasseng, idrettsbaner, div. rom i skolene m.m.
  • Automatisert styring av lån/leietaker i bygget
 • Bedre styring av drift og vedlikehold ved hjelp av sensorteknologi
  • Avvikshåndtering
  • Sikkerhet (brann mv)
  • Tilgangskontroll/styring/adgang
 • Planlegging av bygg
  • Rehabilitering av bygg, ombygging og nybygg
 • Forbedret/ny dataplattform
  • Digital oversikt over eiendommene