Pågående anskaffelse

Smartere drift og vedlikehold

Bergen kommune eier og forvalter ca. 1000 bygg – totalt mer enn 1 million kvadrat- meter. Årlig brukes rundt 500 millioner kroner av kommunens driftsbudsjett til vedlikehold, reparasjoner og forbedringer av eksisterende bygg. Bergen kommune jobber til dels både tungvint og lite kosteffektivt med drift og forvaltning av de store samfunnsverdiene de forvalter i kommunen. Innovasjonspartnerskapet har fått innvilget 7,4 millioner kroner til utvikling av innovative løsninger for kommunens bygg og eiendommer.

Prosess

Behovskartlegging

Gjennomført en bred behovskartlegging

Les mer

Les referat fra behovskartleggingen i prosjektbloggen på venstre side i denne artikkelen. Tittel; «Bergen kommune i gang med sitt Innovasjonspartnerskap». Les også mer om behovet lengre ned i denne artikkelen.

Dialog med markedet

Se invitasjon til og referat fra markedsdialog på venstre side i denne artikkelen.

Gjennomføre

Konkurransen ble utlyst juni 2018. Det er også 20 kommuner samt en stor stalig aktør som følger prosjektet tett. Alle disse har opsjon på kjøp av ferdig utviklet løsning i etterkant.

Les mer

Her finner du utlysningen på Doffin med alle konkurransedokumentene: https://permalink.mercell.com/87041726.aspx

Behovsbeskrivelse: Smart forvaltning Bergen Kommune, ved Etat for Bygg og Eiendom, har behov for å forvalte bygg og eiendommer smartere. Målet er å øke arealutnyttelse, tilgang og brukertrivsel. Det er også behov for å optimalisere drift og vedlikeholdsarbeidet av bygg og eiendommer. For å oppnå smart forvaltning ønsker Bergen kommune nye og innovative  metoder/løsninger for å samle inn, analysere og bruke data tilknyttet byggene og deres brukere. Brukerbehovene inkluderer også innbyggerne, blant annet knyttet til utleie, sambruk og flerbruk. Dataene må også benyttes til å bedre  brukerdialogen med alle typer brukere.

 • Smart forvaltning omfatter blant annet:
  • Økt bruk og bedre arealutnyttelse
  • Administrasjon av utlån/leie herunder kommunikasjon med leietagere
  • Ulike typer anlegg som gymsaler, utearealer, svømmebasseng, idrettsbaner, div. rom i skolene m.m.
  • Automatisert styring av lån/leietaker i bygget
 • Bedre styring av drift og vedlikehold ved hjelp av sensorteknologi
  • Avvikshåndtering
  • Sikkerhet (brann mv)
  • Tilgangskontroll/styring/adgang
 • Planlegging av bygg
  • Rehabilitering av bygg, ombygging og nybygg
 • Forbedret/ny dataplattform
  • Digital oversikt over eiendommene