Pasientvarslingsanlegg for institusjoner og sensorteknologi til hjemmeboende

Anskaffelsen omfatter digitalt pasientvarslingsanlegg, trygghetsalarmer, sensorer knyttet til trygghetsalarmer og annen trygghetsskapende teknologi, som ikke er integrert i et varslingssystem. Løsningene skal kunne kommunisere med et nyanskaffet responssenter.

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver Infrastruktur

cecilie.m.endresen@lup.no
997 02 688

Om anskaffelsen

Prosess

Behovskartlegging

Det er gjennomført en grundig behovskartlegging.

Dialogkonferanse med workshop

Det var nærmere 100 deltagere på dialogkonferansen 9.februar 2018. Over 1/5 del var fra leverandørene, mens over 60 kom fra kommuner som skal eller vurderer å tilslutte seg anskaffelsen. I tillegg til presentasjon av behov og krav til løsninger - så la Kongsbergregionen til rette for en workshop for å diskutere elementer i kravdokumentet.

Les mer

Se vedlagt dialognotat, presentasjoner og andre dokumenter som ble presentert på dialogkonferansen.

Se også veiledende kunngjøring på DOFFIN.

Konkurranse - prekvalifisering

Kongsbergregionen /responssenteret inviterte til prekvalifisering for rammeavtale for levering av digitalt pasientverslingsanlegg, digitale trygghetsalarmer og sensorteknologi til hjemmeboende Avtalens varighet er 2 år med mulighet til forlengelse i 1+1+1+1 år. Rammeavtalen omfatter de syv kommunene som er omfattet av Responssenteret, samt fremtidige kommuner som slutter seg til Responssenteret.

Les mer

Responssenteret er per i dag i dialog med flere, som vil omfattes av rammeavtalen så snart de er del av Responssenteret og samarbeidet etter kommunelovens § 27. Frist for prekvalifisering er 22.mai 2018 kl.12.00.