Smart energibruk og lagring av solenergi

En rekke offentlige virksomheter har energiproduserende bygg med solceller på bygningskroppen. Ved etablering av store solcelleanlegg på tak og/eller fasader, så vil det bli produsert mye energi som bygget selv ikke har behov for. Hvordan kan overskuddsstrømmen utnyttes best mulig?

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver BTV-regionen

cecilie.m.endresen@nho.no
997 02 688

Prosess

Forankring og behovskartlegging

Høsten 2017 og våren 2018 ble brukt til behovskartlegging, og at de offentlige virksomhetene ble enige om behovet.

Dialog med markedet

6. mars 2018 ble det arrangert dialogkonferanse, hvor bedriftene ble invitert inn for å diskutere mulige løsninger.

Idé- og designkonkurranse

8. mars utlyste Undervisningsbygg KF en plan- og designkonkurranse med utfordringen til bedriftene: Hvordan kan vi utnytte overskuddsstrøm best mulig?

Les mer

Undervisningsbygg KF i Oslo mottok ti ulike forslag på smart lagring og bruk av solenergi i sine kommende plusshus. Løsningene var basert på funksjonskravene miljøvennlighet, energieffektivitet, økonomisk lønnsomhet på sikt, skalerbarhet og mulighet for praktisk gjennomføring. 12, juni kåret Undervisningsbygg fem vinnere. Vinnerforslagene gikk ut på løsninger rundt bruk av hurtiglading av elbiler, brukte elbilbatterier til lagring, hydrogenløsning og smart styring av energi. Undervisningsbygg KF er nå i gang å teste ut noen av løsningsforslagene på Holmlia skole i Oslo. Dette innebærer styring av fleksible laster, «flytte» effekttopper, lagring av energi i brukte elbilbatterier og hurtiglading av elbiler.

Kunngjøring av plan og designkonkurransen.

Resultat av plan og designkonkurransen.

Erfaringer fra testing av løsninger

Erfaringene til Undervisningsbygg KF så langt er at det krever noe ekstra ressurser internt å gå først og gjøre noe nytt. Kostnadene for bygningsintegrerte anlegg er kraftig redusert de siste 4 årene. Effektstyring kombinert med energilagring er per i dag ikke lønnsomt alene – men kan muligens bli det om hurtiglading av el-bil inkluderes. Og ikke minst, barna bryr seg om skolen sin er miljøvennlig

Les mer

Kontaktpersoner Undervisningsbygg Oslo KF

Prosjektet var godt forankret i virksomheten, med innkjøpere, klima- og miljø-rådgiver og prosjektleder.

Les mer

Om anskaffelsen

Bygg kan levere ut på nett opp til 100 kW, men på solfylte ettermiddager, helger og ferier kan det være risiko for at det produseres energi over denne grensen. Det er på bakgrunn av dette at vi nå står nå samlet og stiller krav til smarte løsninger innen både lagring og smart bruk av energien som produseres. For å realisere dette må det legges et utviklingsløp, i tillegg til å se på hindringer i eksisterende rammevilkår og regler. Her legger vi opp til et godt samspill mellom offentlige og private aktører for å både få frem de gode løsningene. 

Resultater fra plan og designkonkurransen kan du lese om her og her