Sikkerhetsovervåkning og løsninger

av Harald Aas

IT-avdelingen skal anskaffe ny avtale for sikkerhetsovervåking av IKT-tjenestene. Tjenestene omfatter NAVs totale infrastruktur fra datacenter til klienter.

Anskaffelse av system for utvikling og gjennomføring av prøver og eksamen

av Harald Aas

Å utvikle og administrere prøver og eksamen er en av Udir sine viktigste oppdrag. De digitale systemene som brukes til prøver og eksamen er nøkkelen til å oppfylle dette
og de brukes på alle nivåer i grunnskolen og videregående opplæring.

Velferdsteknologi i Bergheim bo- og aktivitetssenter for demente

av Ida Laustsen

Halden kommune skal bygge Norges største senter for demente! De første spadetakene til Bergheim bo- og aktivitetssenter er tatt, og Halden kommune gjennomfører nå en innovativ anskaffelse på teknologien i bygget.

Ny IKT løsning for saksbehandling og planlegging

av Harald Aas

Justervesenet skal anskaffe en ny IKT løsning for saksbehandling og planlegging. Det nye systemet skal fase ut dagens aldrende systemer.