Digitalt prøvesystem

av Harald Aas

Sikkerhetsovervåkning og løsninger

av Harald Aas

Anskaffelse av system for utvikling og gjennomføring av prøver og eksamen

av Harald Aas

Velferdsteknologi i Bergheim bo- og aktivitetssenter for demente

av Ida Laustsen

Ny IKT løsning for saksbehandling og planlegging

av Harald Aas