Anskaffelse av system for utvikling og gjennomføring av prøver og eksamen

Å utvikle og administrere prøver og eksamen er en av Udir sine viktigste oppdrag. De digitale systemene som brukes til prøver og eksamen er nøkkelen til å oppfylle dette
og de brukes på alle nivåer i grunnskolen og videregående opplæring.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Harald Aas

Harald Aas

Innovasjonspådriver stat

harald.aas@lup.no
920 81 670
Johan Englund

Johan Englund

Fagdirektør

Johan.Englund@dfo.no
938 24 553

Om anskaffelsen

Hvert år avholdes det mer enn 300 000 eksamener med rundt 650 000 digitale tester. Eksamen i mai-juni utgjør rundt 80 prosent av alle eksamener, eksamenene i november-desember og utgjør resten. Omtrent 480 000 nasjonale prøver administreres i
september. Resten er kartleggingsprøver og frivillige, formative tester og summative tester administrert gjennom året.

En stor andel av grunnskole- og videregående elever avleverer prøvene hvert år, og hver elev vil ta prøvene mer enn én gang i løpet av skoletiden. Eksamensresultater er viktige for hver individuell kandidat, og testresultatene brukes til formativ vurdering.

Systemene genererer data for statistisk analyse. Skoler og skoleeiere bruker informasjonen for utvikling av skolekvalitet, for å gi viktige innspill for kvalitetsutvikling og for politikkutvikling i utdanningssektoren. Systemene forventes å bli enda mer sentralt i utdanningssektoren fremover siden de omfatter to prioriterte områder: digitalisering av offentlig sektor og kvalitetsutvikling i utdanningssektoren. Etterspørselen etter automatisering og digitalisering vokser, og behovet for å styre IKT-utvikling effektivt og for å realisere fordelene ved IKT-initiativ i offentlig sektor.

Mål for anskaffelsen

  • Systemer for tester og undersøkelser oppfyller lovens krav universell utforming.
  • Alle prøvene er utviklet og administrert i et nytt delt system.
  • Alle eksamener er utviklet og administrert i et nytt delt system.
  • Så mange prøve- og eksamensoppgaver som mulig registreres automatisk.
  • En fleksibel løsning for prøver og eksamener som muliggjør nye måter å vurdere oppnåelse.
  • Prøve ut en eller flere adaptive tester.

Se hele utlysningen her