Ny IKT løsning for saksbehandling og planlegging

Justervesenet skal anskaffe en ny IKT løsning for saksbehandling og planlegging. Det nye systemet skal fase ut dagens aldrende systemer.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Harald Aas

Harald Aas

Innovasjonspådriver stat

harald.aas@lup.no
920 81 670
Johan Englund

Johan Englund

Fagdirektør

Johan.Englund@dfo.no
938 24 553

Om anskaffelsen

Prosess

Kartlegge

I tillegg til Justervesenets egen behovkartlegging, ble det gjennomført en workshop med Difi og Nasjonalt program for leverandørutvikling for å kartlegge behov, utfordringer og mulighetsrom.

Dialog med leverandører

Justervesenet gjennomførte en dialogkonferanse der behov og utfordringer ble presentert for potensielle leverandører.

Konkurransegrunnlag

Justervesenet jobber nå med en behov- og funksjonsbeskrivelse som kan legges ved konkurransegrunnlaget.