Sikkerhetsovervåkning og løsninger

IT-avdelingen skal anskaffe ny avtale for sikkerhetsovervåking av IKT-tjenestene. Tjenestene omfatter NAVs totale infrastruktur fra datacenter til klienter.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Harald Aas

Harald Aas

Innovasjonspådriver stat

harald.aas@lup.no
920 81 670

Om anskaffelsen

Anskaffelsen skal resultere i følgende effekt:

  • monitorering og korrelering av sikkerhetsalarmer 24/7/365 med hensyn på å avdekke sikkerhetshendelser og varsle disse
  • å sørge for sikkerhet og kontinuitet i NAVs tjenester gjennom proaktiv filtrering og blokkering av potensielt skadelig innhold
  • å sørge for sikkerhet og kontinuitet i kommunikasjon mot NAVs tjenester gjennom proaktiv filtrering og blokkering av potensielt skadelig trafikk
  • å synliggjøre trusselbildet gjennom periodiske rapporter for å kunne ta bedre avgjørelser og iverksette nødvendige tiltak
  • å ivareta sikkerhetsovervåking og aktiv trafikkregulering/blokkering av sikkerhetstrusler for eksisterende og fremtidige løsninger i NAV
  • å gi NAV rask tilgang på spisskompetanse for bistand ved større sikkerhetshendelser

Anskaffelsen skal reguleres av vedlagte kontraktsvilkår med bilag, jf. konkurransegrunnlagets Del II og III.