Gamingpark skal få ungdom ut i norsk natur

av Iris Straume

Digital hjemmeoppfølging for pasient og sykehus

av Iris Straume

Miljøvennlig løsning for resirkulering av gammelt kunstgress

av Iris Straume

Ufremkommelige drikkevannstunneler rengjøres med vaskerobot

av Iris Straume

Modulbygget ventilasjon for skoler og næringsbygg

av Iris Straume

Miljøvennlig metode for sikring av kvikkleireområder

av Iris Straume

Fremtidsrettet overvannshåndtering med digital skybruddsplan

av Iris Straume

Gjenbrukbar lastbærer gir mindre emballasje på byggeplass

av Iris Straume

Enklere å redusere klimabelastninger fra innkjøp

av Iris Straume

Mat på døren til eldre hjemmeboende

av Iris Straume