Tilgjengelig

Ydalir skole og barnehage

Sist oppdatert
Ydalir skole og barnehage er et massivtrebygg med gjennomgående miljøvennlige løsninger. Miljøvennlig materialbruk, energiforsyning og tekniske anlegg gjør at kommunen sparer over 9 000 tonn CO2 årlig på drift og energibruk.

Nøkkelinformasjon

 • Det første bygget i Elverums nullutslipps-bydel Ydalir.
 • Ferdigstilt: 2019.
 • Bruttoareal: 8400 kvadratmeter.
 • Sertifiseringsnivå: Breeam NOR Very Good.
 • Totalentreprise: 226 millioner kroner eks. mva.
 • Fikk 5 millioner klimasatsmidler fra Miljødirektoratet.
 • Vinner av anskaffelsesprisen 2019.

Bakgrunnen

Ydalir Skole og barnehage ligger i en grønttrase som knytter sammen Elverum sentrum med markagrensen, og er det første bygget i Elverums nye nullutslippsbydel ved samme navn. Bygget er et moderne og tidløst bygg i heltre, og ett av de mest miljøvennlige skolebyggene i landet.

Ydalir skole og barnehage er det tredje og siste byggeprosjektet i Elverum kommunes forbedringsprosjekt “Veien til Ydalir”, som startet med Hanstad skole (ferdigstilt 2017), deretter Lillemoen skole (ferdigstilt 2018) og til sist Ydalir skole og barnehage som stod ferdig våren 2019.

I alle tre byggeprosjektene brukte kommunen LUPs metodikk for offentlige anskaffelser, og gjennomførte markedsdialog med leverandørene før konkurranseutlysning. Det bidro til å skape en felles målforståelse for prosjektet hos både leverandør og oppdragsgiver, og la grunnlaget for et godt samarbeid videre i prosjektet.

 

Bærekraftige løsninger

 • Utstrakt bruk av tre og prefabrikering av elementer.
 • Lavkarbonbetong.
 • Rene materialer og minimalt med gips om belegg.
 • Biovarmeanlegg som leverer varmtvann og produserer strøm.
 • Bærekraftig massehåndtering.

Miljøgevinster

 • 55% mindre utslipp under byggeperioden.
 • 9 046 tonn mindre CO2-utslipp i årlig drift.
 • Over 90% sorteringsgrad og halvert avfallsmengde.
 • Flerbruk av bygninger og utearealer utenom skoletid.
 • Godt inneklima.
 • Lavt vedlikeholdsbehov både innvendig og utvendig.

Passivhus i massivtre

Kommunen prosjekterte bygget etter sertifiseringskravene til BREEAM-NOR Very Good for å dokumentere miljøoppnåelsen. Allerede i planfasen ble det lagt føringer for energieffektivitet, materialbruk, avfallsreduksjon, transport og andre ting som har påvirkning på byggets bærekraft.

Bygget er et passivhus, som betyr at det er konstruert og bygd for å ha lavest mulig energibehov. Bygging og drift av skolen har spart Elverum kommune for 9 046 tonn CO2-utslipp i året – tilsvarerende 846 personers totale CO2-avtrykk på ett år.

– Det skyldes for det første at skolen er koblet til det eksisterende biomvarmeanlegget i kommunen, som ikke bare leverer varmtvann, men også tar i bruk varmeveksler slik at varmtvannet også kan brukes til å produsere strøm. Samlet sett realiserer det formålet om å bruke “det grønne gullet” som Elverum kommune har så mye av, forteller enhetsleder i Elverum kommune Hans Erik Skari.

I tillegg til at bygget trefasade er vakkert å se på, har massivtre lave vedlikeholdskostnader, og gir i tillegg et bedre innemiljø for elever og lærere.

– Noe av det som har vært førsteprioritet for Elverum kommune, har vært å skape en god læringsarena. Og for å skape en god læringsarena, må du ha et godt inneklima. Det er unikt at vi har klart å skape gode læringsarenaer gjennom eksponert tre i alle overflater, sier Skari.

Vi mente at industrialisering og prefabrikering av treelementer ville skape lavere kostnad, høyere produktivitet og høyere miljøprestasjon.

- Hans Erik Skari

Prefabrikerte treelementer

Elverum kommune har hatt en strategi for økt bruk av tre siden 2008, begrunnet med at det gir lavere CO2-utslipp og lokal næringsutvikling.

– Vi hadde lyst til å ta tre-strategien helt ut på Ydalir. Vi mente at industrialisering og prefabrikering av treelementer ville skape lavere kostnad, høyere produktivitet og høyere miljøprestasjon, sier Skari.

På skolen er bæresystemet innvendig, utvendig og på dekker i massivtre. Barnehagen har også innvendige vegger i massivtre som bæring, med bærende yttervegger i reisverk. Bæresystem og fasadeelementer er frefabrikert på fabrikk i Østerrike, slik at det ble levert på byggeplassen ferdig med vinduer, isolasjon og føringsveier for elektro.

– Det at vi fikk kjørt ut hele elementer til byggeplassen, gjorde at de tekniske entreprenørene hadde en mer montasjepreget hverdag enn i andre prosjekter. Det påvirket arbeidsmiljøet positivt for alle utførende i gjennomføringsfasen, mener avdelingsleder i Betonmast Innlandet Dag Stenersen.

Under byggeperioden klarte de å halvere avfallsmengden, i tillegg til å holde sorteringsgraden på over nitti prosent. Stenersen forteller at det i hovedsak skyldes prefabrikeringen.

– At det kom ferdige ting på byggeplass, medførte at det ble veldig lite kapp og avfall på byggeplassen, og det har en positiv påvirkning på avfallsmengden og CO2-utslippet, sier Stenersen.

Påforing av gips på innvendige vegger og tak i trebygg er et vanlig grep for å bevare brannsikkerheten i trebygg, men prosjektgruppen til Ydalir hadde andre planer. For å beholde tre-estetikken innendørs, lykkes Betonmast å unngå gipsing ved å etablere flere rømningsveier og installere sprinkeanlegg i alle rom.

– Det var noe av det første vi la merke til ute på befaring hos andre massivtrebygg: vi fant ikke igjen noe treverk noe sted – alt var gipset igjen! Derfor var vi veldig fornøyd med at Betonmast klarte å prosjektere vekk all gipsen, forteller Skari.

Kort byggetid

Ydalir skole og barnehage ble bygd på rekordtid; Etter planfasen tok det 14 måneder med prosjektering og bygging før skolen ble ferdigstilt i 2019. I tillegg var kostnadene i byggeperioden lave sett i forhold til erfaringstall i Norsk Prisbok.

– Det er entreprenørene som har kompetansen på kostnadseffektiv bygging. Vi lot de få fritt spillerom til å komme opp med gode løsningsforslag, og hadde respekt for de forslagene de kom opp med, sier Skari og legger til at bare det å bygge i massivtre kortet ned byggeperioden med fem måneder.

For Betonmast gjorde samspillsmodellen at de kunne prosjektere bort mye av risikoen tidlig i prosjektet. De visste for eksempel at bygging med trematerialer kunne gi fuktproblem i regn og snø, og derfor planla de inn tiltak for kontinuerlig overvåkning av fukt.

– Dette med fukt er en hovedutfordring når du skal bygge i massivtre. Kommer det regnvær når du skal montere bærekonstruksjonene, så har du en kjempeutfordring. Så det å prosjektere dette bort i forkant, er utrolig viktig, sier Skari.

- Det at vi hadde en felles utviklingsfase sammen med alle nøkkelpersoner hos totalentreprenøren skapte en veldig lagfølelse og forutsigbarhet for begge parter.

- Hans Erik Skari

Samspillsentreprise

Ydalir skole ble utført som en totalentreprise med samspill. Det er en samarbeidsform som kjennetegnes ved tidlig involvering av partene, dialog, tillitt og åpenhet. Prosjektet gjennomføres under felles målsettinger og felles økonomiske interesser.

– Det at vi hadde en felles prosjektutviklingsfase der alle i Elverum kommune – skole, forvaltning, drift, vedlikehold, renhold og enhet for byggeprosjekter – satt sammen med alle nøkkelpersoner hos totalentreprenøren, gjorde at vi skapte et felles mål hvor vi så felles muligheter og felles risikoer, utdyper Skari.

– Det var viktig for oss at vi fikk spille inn forslag tidlig i prosjektet, og at alle våre nøkkelpersoner ble inkludert og hørt i prosessen, legger Stenersen til.

Da Ydalir skole og barnehage vant anskaffelsesprisen i 2019, var det nettopp på grunn av det gode samarbeidet mellom oppdragsgiver og entreprenør.

– Det er en fantastisk entreprisemodell – jeg har aldri vært borti mer lagfølelse, erkjenner Skari.

Leverandør

Kontaktperson:

Elverum kommune

Byggherre og prosjektledelse

Kontaktperson:

Hans Erik Skari

Enhetsleder Elverum kommune

hans.erik.skari@elverum.kommune.no917 63 915

Betonmast Innlandet

Bygningsmessig hovedentreprenør

Kontaktperson:

Dag Stenersen

Prosjektsjef

dag.stenersen@betonmast.no970 77 585

Ola Roald

Arkitekt

Østengen & Bergo

Landskapsarkitekt

Løser dette ditt behov?

Gjenta en innovativ anskaffelse!

1. Gjenbruk og oppdater behovsbeskrivelsen
2. Gå i dialog med markedet
3. Gjennomfør anskaffelse

Kontakt oss i LUP om du ønsker bistand.

Ida Laustsen

Fagleder skalering

idaskaaret.laustsen@lup.no