Ingen utenfor – inkludering av ungdom i aktivitet, utdanning og arbeid

Ungt utenforskap er en samfunnsutfordring i Asker. Det er om lag 1000 unge under 25 år i kommunen som ikke er i arbeid, aktivitet eller utdanning. Mange av disse har langvarig fravær fra skolen og løs tilknytning til fellesskapet med jevnaldrende. Asker kommune ønsker å teste ut nye metoder for å utvikle tilbud til en gruppe unge som det offentlige ikke lykkes med å nå og bistå i tilstrekkelig grad innenfor dagens system.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Hanne Solgård-Øverlier

Hanne Solgård-Øverlier

Innovasjonspådriver

hanne.solgard-overlier@lup.no
402 03 939
Riche Vestby

Riche Vestby

Innovasjonspådriver helse, omsorg og velferd

riche.vestby@lup.no
991 69 952

Om anskaffelsen

Prosess

Behovsfasen

En intern kartlegging er utført og som følge er det ønskelig å gå i dialog med markedet for å utforske nye mulige løsninger.

Dialogfasen

Asker kommune har gjennomført dialogkonferanse 23. august 2023.
Last ned dialognotatet under fanen dokumenter.

Konkurranse

Konkurransen er kunngjort på Doffin. Asker kommune ønsker med dette å inngå kontrakt om et tiltak som kan starte opp i starten av 2024 og finansieres i to år med løpende evaluering av deltakerne i forhold til måloppnåelse. Kommunen vil fra år tre betale for resultater basert på beregninger av kostnadsbesparelse knyttet til positive endringer hos målgruppen.
Dokumentet ligger under fanen dokumenter.