Ingen utenfor – inkludering av ungdom i aktivitet, utdanning og arbeid

Ungt utenforskap er en samfunnsutfordring i Asker. Det er om lag 1000 unge under 25 år i kommunen som ikke er i arbeid, aktivitet eller utdanning. Mange av disse har langvarig fravær fra skolen og løs tilknytning til fellesskapet med jevnaldrende. Asker kommune ønsker å teste ut nye metoder for å utvikle tilbud til en gruppe unge som det offentlige ikke lykkes med å nå og bistå i tilstrekkelig grad innenfor dagens system.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Elisabeth Smith

Elisabeth Smith

Innovasjonspådriver

elisabeth.smith@lup.no
977 47 082
Riche Vestby

Riche Vestby

Innovasjonspådriver helse

riche.vestby@lup.no
991 69 952

Om anskaffelsen

Prosess

Behovsfasen

En intern kartlegging er utført og som følge er det ønskelig å gå i dialog med markedet for å utforske nye mulige løsninger.

Dialogfasen

Asker kommune inviterer til dialog 23. august 2023 kl. kl. 10.00-12.30, Lensmannslia 4
Påmelding innen 17. august 2023. Mer informasjon om dialogkonferansen vil bli sendt ut etter påmeldingsfristen.