Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Opplæringsløp for anskaffelse av skytjenester

Behovet oppstod

I november 2017 samlet Leverandørutviklingsprogrammet og Difi bransjeaktører (Abelia, Ikt Norge, Virke, Bedriftsforbundet) og store statlige aktører (Nav, Skatt, DFØ) for å høre om fremtidig behov hvor det kom frem at et opplæringsløp for offentlige innkjøpere og en mulighet for å markedet å møte disse var sårt tiltrengt. Det er behov for kunnskap om gjennomføring av anskaffelser og trygging rundt sikkerhet.

Samlinger og dialog med markedet

Difi og Leverandørutviklingsprogrammet har samarbeidet om å lage et opplæringsløp; balansere anskaffelser gjennom dialog hvor behovshaverne får møte markedet. Løpet går fra juni- november 2018 og inneholder flere anskaffelser fra kommuner og statlige aktører.

Erfaringutveksling fører til bedre anskaffelser