Drift av IKT

Marker kommune har behov for en fremtidsrettet løsning som er fleksibel, effektiv og gir gode muligheter for rask og enkel omstilling i takt med markedet og tjenesteutviklingen.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Prosess

Kartlegge

Marker kommune har kartlagt behov for anskaffelsen, og forankret anskaffelsen internt i kommunen.

Les mer

Marker kommune har kartlagt dagens løsning, og hva de ønsker i fremtidens løsning. Kommunen har behov for en fremtidsrettet løsning som er fleksibel, effektiv og som gir gode muligheter for rask og enkel omstilling i takt med markedet og tjenesteutviklingen.

Dialog

Marker kommune har gjennomført en RFI (Request for information/forespørsel om informasjon) å få bedre oversikt over markedet for IT-tjenester.

Les mer

Marker kommune inviterte interesserte leverandører til å besvare RFI-en og komme med relevante innspill til informasjon som ikke er etterspurt i RFI-dokumentet. Marker kommune hadde også en-til-en-møter, hvor leverandørene fikk mulighet for å utdype og drøfte sine innspill.  Se utlysningen til RFI på DOFFIN her

Konkurranse med forhandling

Marker kommune kjører konkurranse med forhandling, og tidsfristen for å sende tilbud eller forespørre deltakelse er 20.12.2018 kl.09:00

Les mer

I dokumentene til venstre ligger fullstendig konkurransegrunnlag. Marker kommune vil ved kontraktstildeling velge den leverandøren som har det beste forholdet mellom pris og kvalitet, basert på følgende tildelingskriterier:

  • Pris vektes 40%
  • Gjennomføring vektes 15%
  • Egenskaper ved tilbudt løsning vektes 20%
  • Erfaring og kompetanse på tilbudt personell vektes 12,5%
  • Tilbudt tjenestenivå vektes 10%
  • Databehandleravtale vektes 2,5%

Se fullstendig utlysning på DOFFIN her

Kontraktsinngåelse

Marker kommune mottok 3 tilbud, og inngikk kontrakt 19. mars 2019 med Aspit AS.

Les mer

Verdi på kontrakten eksklusive mva var 8,5 millioner. Marker kommune signerte avtale som gjelder i 3 år, som fornyes automatisk for 1 +1 år om gangen. På doffin.no ligger kunngjøringen av kontraktsinngåelsen.

Kontaktperson Marker kommune

Les mer

Om anskaffelsen

Marker kommune har som ambisjon å bli en innovativ kommune med fokus på gode og moderne IT-tjenester for kommunens innbyggere og ansatte. Digitaliseringen forventes å føre til bedre og mer effektive tjenester, samtidig som personvernet ivaretas gjennom robuste, sikre og trygge IT-tjenester. Marker er derfor opptatt av langsiktige og fremtidsrettede løsninger, der drift, vedlikehold og utvikling av kommunens IT-plattform skal skje på en bærekraftig måte. Frem til nå har Marker kommune samarbeidet med andre kommuner på IT-drift og vedlikehold. Kravene til IT-tjenester og tilgjengelighet har imidlertid økt mye, blant annet med 24/7 drift i omsorgssektoren. Dette utfordrer gjeldende praksis for hvordan man drifter, vedlikeholder og utvikler kommunes IT-plattform.

Kommunen står derfor overfor en omfattende modernisering i tiden fremover. Marker kommune har ikke tilstrekkelig med internressurser til å dekke behovet etter dagens og fremtidens krav. Kommunen ser det derfor som mest hensiktsmessig å sette bort driften, vedlikeholdet og utviklingen av IT-systemene, herunder hele den tekniske plattformen av servere og nettverk. Dette for å oppnå en helhetlig tjeneste, fortrinnsvis skybasert, slik at ressurser frigjøres til å arbeide med løsninger, oppfølgning og innovasjon.