Infrastruktur for digitale læremidler

Bærum kommune etterlyste andre kommuner til samarbeid om en innovativ anskaffelse på digitale læremidler. 58 kommuner fra hele Norge stilte seg bak initiativet, andre aktører som Utdanningsdirektoratet, KS, Statped og NDLA-G er også koblet på. Fellesinititativet ønsker å sette eleven og elevens læring i sentrum!

Aktører

Sist oppdatert

Prosess

Behovskartlegging

Bærum kommune gjorde en grundig behovskartlegging og brukerinvolvering.

Mobilisering av offentlige interessenter

Bærum kommune inviterte sammen med oss i Nasjonalt program for leverandørutvikling andre kommuner med på løpet. Her var det stor interesse. 58 kommuner ønsket å være med i dialogen med leverandørene! Også Statped og Utdanningsdirektoratet følger med på initiativet.

Dialogkonferanse med leverandører

Dialogkonferanse ble gjennomført 5.juni 2018. Både gründerbedrifter og store forlag deltok i dialogen. Det var 160 deltakere påmeldt, med over 53 ulike leverandører! Under dagen ble det gjennomført presentasjon av behov, brukerpanel med spørsmål fra salen og en workshop.

Les mer

Se utlysningen og alle dokumentene og presentasjonene fra dialogkonferansen på DOFFIN-utlysningen her Alle dokumenter fra dialogkonferansen er lastet opp til venstre på denne nettsiden,

Skriftlige innspill og én-til-én-møter

Bærum kommune har nå invitert leverandører til å gi skriftlige innspill og delta på én-til-én-møter. Frist for skriftlige innspill er fredag 7. september, og én-til-én-møtene vil bli gjennomført fra starten av oktober.

Dialogkonferanse om ny anskaffelsesmodell 13.2.2020

Bærum kommune har i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet utarbeidet en ny anskaffelsesmodell for digitale læremidler.

Les mer

Modellen går i korthet ut på at det opprettes et «digitalt lager/skyløsningen» for digitale læremidler som Bærum kommune gjør anskaffelser til. Det blir deretter opp til lærere og elever i kommunen «å forsyne» seg fra lageret». Når «lageret» går tomt har vi opsjoner som vi fyller på med. Bærum kommune ønsker å innspill til mulige avropsmodeller for skyløsninger. Kontaktpersonene som har jobbet ut dette er Johan Englund i Digitaliseringsdirektoratet og Kristian Bergem i Bærum kommune. Publisert på Doffin her,

Se forslag til gjennomføringsmodell her.

 

Bærum kommune anskaffelse 16.4.2020

Bærum kommune sitt formål med anskaffelsen av digitale læremidler er å gi skole, barnehage og voksenopplæring relevante læremidler for å nå mål i gjeldende læreplanverk/ barnehages gjeldende rammeplan. Av særskilt betydning har områdene som har fått eller i ferd med å få nye læreplaner i forbindelse med fagfornyelsen.

Les mer

Anskaffelsen er publisert på Doffin her.

Verdi ekskl. MVA: 58000000.00  NOK

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  16.04.2020
Lokal tid:  12:00