Gjennomført anskaffelse

Digital starthjelp for innovative anskaffelser

Nasjonalt program for leverandørutvikling bistår offentlige virksomheter som vil ta i bruk innovative anskaffelser som et strategisk virkemiddel for innovasjon. Til nå har vi gitt bistand én-til-én, men for å nå flere og utvikler vi nå en digital starthjelp for innovative anskaffelser. Hensikten er å gjør offentlige virksomheter bedre i stand til å ta innovative anskaffelser i bruk på egenhånd.

"Hvordan kan vi gjøre offentlige virksomheter mer selvhjulpne på å ta i bruk og implementere innovative anskaffelser?"

Fremdriftsplan

Innsikt & Mål

Intern konseptfase, markedsinnsikt og distribusjonsplan, 27-31. mars
Brukerinnsikt, 3-7.april

Design & prototype

Video designsprint og forberedelser til innspilling, 17-21. april
Designsprint nettside og planlegger 24-28. april

Innspilling & implementering

Videoinnspilling 8-12. mai
Postproduksjon 15-19. mai
Nettsider, alfa 22-26. mai
Brukertilbakemeldinger
Nettsider, beta 19-23. juni

Ferdigstilling & lansering

Siste endringer etter beta, 31. juli - 4. august
Markedsføring og lansering, frem mot 22.august

anskaffelser.no, som driftes av Difi, finner man metodebeskrivelse og veiledning for innovative anskaffelser. Den retter seg i hovedsak mot dem som er ansvarlig for å gjennomføre konkrete innovative anskaffelser, fra brukerundersøkelser til gevinstrealisering.

Den digitale starthjelpen for innovative anskaffelser skal bidra til å selge inn metoden, formidle hva som må til for å lykkes med innovative anskaffelser, og styre trafikk til anskaffelser.no. Vi ser for oss noe midt i mellom et markedsføringstiltak (nå frem og inspirere flest mulig) og en starthjelp (verktøy) for hvordan man kommer i gang og går frem for å forankre metoden i virksomheten og tilrettelegge for innovasjon.