Fremtidens baderomsløsninger er her snart!

Hvordan skal fremtidens baderomsløsninger i sykehjem og omsorgsboliger se ut? Det var spørsmålet Omsorgsbygg Oslo KF stilte når de inviterte markedet til å komme med nye løsninger.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Gørill Horrigmoe

Gørill Horrigmoe

Innovasjonspådriver Oslo, Akershus, Østfold

gorill.horrigmoe@nho.no
906 72 754

Prosess

Kartlegge brukernes behov

Dialogkonferanse med markedet

Anbudskonkurranse

Prosjektfase

Om anskaffelsen

Utfordringsbildet

Omsorgsbygg Oslo KF har lang erfaring med utvikling og bygging av sykehjem og omsorgsboliger. Erfaringsmessig er det knyttet utfordringer spesielt til baderomsløsninger i slike bygg. Omsorgsboliger og sykehjem er bebodd av personer med ulike behov og utfordringer. Badene på sykehjem og omsorgsbolig må tilpasses rullestolbrukere, rullatorbrukere, blinde og svaksynte, og demente. Et funksjonelt bad vil også gjøre det enklere for helsepersonell å bistå beboerne.

Utvikling av fremtidens baderom

Omsorgsbygg Oslo KF ønsket i samarbeid med NTNU Gjøvik å tilknytte seg leverandører, produsenter og designere for å utvikle nye løsninger. Målet er å bygge funksjonelle baderom for omsorgsboliger og sykehjem som er tilpasset alle byggets brukere. Det ble invitert til dialogkonferanse både for å sette fokus på Oslo kommunes behov, og også for å få kunnskap om mulige løsninger som allerede fantes eller som kunne utvikles av markedet. I andre del av dialogfasen, kom markedet med skriftlige tilbakemeldinger og innspill til løsninger.

Veien videre

Etter dialog- og konkurransefase er man nå inne i prosjektfasen. På Norsk forskningslaboratorium for universell utforming ved NTNU Gjøvik, er vinnerne av anbudskonkurransen i gang med å teste ut baderomsløsningene i fullskala.  Det blir spennende å se hvordan morgendagens baderom i sykehjem og omsorgsboliger kommer til å se ut! Se all informasjon som ligger i Doffin på denne anskaffelsen her