Pågående anskaffelse

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Helse Møre og Romsdal er prosjekteier og byggherre for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). I prosjektet inngår et akuttsykehus på Hjelset, et distriktsmedisinsk senter (DMS) i Kristiansund med dagkirurgi og videreutvikling av prehospitale tjenester. Oppdraget til Sykehusbygg er å stille til disposisjon en utbyggingsorganisasjon som til enhver tid har nødvendig kompetanse og kapasitet for gjennomføring av prosjektet.