Granåsen utvikles for fremtiden

Trondheim kommune skal bygge ut og modernisere anlegget i Granåsen som et funksjonelt, levende og godt hverdagsanlegg preget av høy aktivitet ute og inne. Anlegget skal bygges på en slik måte at det kan huse et fremtidig VM på ski, World Cup i nordiske grener og andre store idretts- og kulturarrangementer.

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Hilde Sætertrø

Hilde Sætertrø

Innovasjonspådriver Midt-Norge

hilde.satertro@lup.no
416 86 788

Om anskaffelsen

Prosess

Vurdere behov

Trondheim kommune ønsket å bygge ut og modernisere anlegget i Granåsen, som et funksjonelt, levende og godt hverdagsanlegg preget av høy aktivitet ute og inne.

Les mer

Utbyggingen skal stimulere til økt aktivitet for å fremme folkehelse og være i samsvar med Trondheim kommune sine ambisiøse miljømål. Granåsen skal bygges ut som et helhetlig hverdagsanlegg for byens befolkning og idretten. Næringsutvikling og kommersiell drift i Granåsen skal være i tråd med områdets formål; å fremme idrett, helse og aktivitet i befolkningen. Anlegget skal bygges på en slik måte at det kan huse et fremtidig VM på ski, World Cup i nordiske grener og andre store idretts- og kulturarrangementer.

 

Planlegge og organisere

Trondheim kommune er anleggseier i Granåsen Skisenter og har ansvar for planlegging og gjennomføring av utbyggingsprosjektet.

Les mer

Det vil inndeles i tre faser i utbyggingen: Først; Bygg og arena til langrenn, andre fase er hoppanlegget, og tredje fase gjelder utbygging til andre idretter, helse, forskning og næring. Utbyggingen skal skje i samarbeid med private aktører. Flere er allerede tilstede i Toppidrettssenteret i Granåsen, både som huseier og leietakere.

Kommunen ønsker et tett samarbeid mellom det offentlige og det private for å tilrettelegge for ideell og kommersiell aktivitet, fremme folkehelse, skape verdier og arbeidsplasser.

 

Dialog med markedet

Trondheim kommune gjennomfører dialogkonferanse med aktører som har interesse for utvikling av Granåsen onsdag 5. april, ved Toppidrettssenteret i Granåsen.

Les mer

Invitasjon til dialogen ble kunngjort på Doffin, og markedsføres på kommunens nettsider, sosiale medier og nettverk. Leverandørutviklingsprogrammet bidrar med vårt nettverk i relevante bransjer og spres videre i digitale kanaler og kontaktflater.

På dialogkonferansen ønsker kommunen dialog med aktører som kan være interesserte i å utvikle anlegget, som investorer, utbyggere, og/eller leietakere. Hvilke konsepter kan man se for seg i Granåsen i fremtiden?