Ny helsevakt

Trondheim kommune hadde to alarmsentraler – én for legevakt og én for trygghetsalarmer. Tungvint for kommunen og dårlig for brukerne.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Prosedyre

Anbudskonkurranse

Ansvarlig pådriver

Hilde Sætertrø

Hilde Sætertrø

Innovasjonspådriver Midt-Norge

hilde.satertro@lup.no
416 86 788

Om anskaffelsen