Ny helsevakt

Trondheim kommune hadde to alarmsentraler – én for legevakt og én for trygghetsalarmer. Tungvint for kommunen og dårlig for brukerne.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Prosedyre

Anbudskonkurranse

Ansvarlig pådriver

Hilde Sætertrø

Hilde Sætertrø

Innovasjonspådriver Midt-Norge

hilde.satertro@nho.no
416 86 788

Om anskaffelsen

Leverandøren har tilrettelagt for en kobling mellom kommunens fagsystemer og én felles alarmsentral. Innbyggerens behov vurderes av fagpersoner på Helsevakta, som hjelper til med å «bestille» eller formidle riktig tjeneste. Hvis henvendelsen vurderes som akutt rekvireres ambulanse. Skal innbyggeren til legevakten får de tildelt en time og kan vente hjemme i mellomtiden. Vurderes innringerens problem som mindre, bes vedkommende om å ta kontakt med fastlege dagen etter. Noen henvendelser ender med beroligende råd fra ansatte på Helsevakta. På denne måten hjelpes Trondheim kommune til å henvise innbyggerne til den riktige helsehjelpen, noe som igjen frigjør kapasitet og bidrar til å øke tryggheten og servicen til innbyggerne.