Nye Jordal Amfi – en energieffektiv ishall

I september 2014 ble det organisert en dialogkonferanse i Gamle Jordal Amfi, hvor fokuset var å bygge en innovativ og bærekraftig ishall. Byggeprosessen er i gang, og Nye Jordal Amfi skal stå ferdig til ishockeysesongen høsten 2018.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Gørill Horrigmoe

Gørill Horrigmoe

Innovasjonspådriver Oslo, Akershus, Østfold

gorill.horrigmoe@lup.no
906 72 754

Om anskaffelsen

Gamle Jordal Amfi ble bygget til OL i Oslo i 1952, og holdt ikke lenger tilfredsstillende standard for bruk i 2017. Heldigvis har løsningene og mulighetene som ligger i driften av en ishall endret seg betraktelig på 65 år! Kultur- og idrettsbygg Oslo KF og Oslo 2022 utfordret markedet til å jobbe med innovative løsninger som kunne gjøre Jordal Amfi til et moderne og fremtidsrettet idrettsbygg. 

Energieffektiv ishall

Hallen skal utformes som en moderne arrangementshall med plass til publikum, daglig drift, servering, møtevirksomhet, øvrige idrettsfunksjoner og media.

Den nye ishallen vil være større enn den gamle, men nye Jordal Amfi vil klare seg med en tredel av energiforbruket til gamle Jordal Amfi. På taket blir det solcellepanel som skal bidra til å forsyne den nye ishallen med strøm. Den største forskjellen i energiforbruk ligger i at overskuddsvarmen fra kuldeanlegget som produserer is, lagres i energibrønner og benyttes til å dekke inn varmebehovet.

Videre bygges nye Jordal Amfi fossilfritt. Altså er alle maskinene på byggeplassen elektriske eller så går de på biodiesel.

Les mer om den nye ishallen Jordal Amfi her, eller se animasjonsfilmen under