Dronetjenester

Ras eller skred stopper toget. Rask, nøyaktig og relevant kartlegging fra hendelsesstedet er en nøkkelfaktorer for å få åpnet ulykkesstedet for trafikk igjen.
Bane NOR ønsket å utfordre markedet på nye løsninger for observasjon som grunnlag for nødvendige tiltak. Løsningen ble dronetjenester.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Resultater

Raskere, sikrere og rimeligere
Det forventes at observasjon ved hjelp av droner vil bli raskere, sikrere og rimeligere enn dagens løsning
Flere arbeidsplasser
Leverandørene vil ansette flere operatører

Om anskaffelsen

Omfang og krav til tilgjengelighet i offentlig transport er konstant økende – stadig flere mennesker benytter offentlig kommunikasjon, noe som setter store krav til raske og effektive korrektive tiltak når uventede hendelser som ras eller skred hindrer trafikkavviklingen.
Rask, nøyaktig og relevant kartlegging fra hendelsesstedet er en av Bane NOR´s nøkkelfaktorer for å få åpnet ulykkesstedet for trafikk igjen.

Bane NOR ønsket å utfordre markedet til å utvikle nye og fremtidsrettede dronetjenester og behandling av billedmaterialet for på kort tid å kunne foreta observasjoner som skal ligge til grunn for å beslutte nødvendige tiltak.

Bakgrunn

Hovedalternativet til innsamling av observasjoner fra ras- eller skredområder for Bane NOR i dag, er bruk av helikopter og eventuelt direkte observasjon ved å gå inn i området til fots hvis mulig. Observasjon ved hjelp av fjernstyrte, ubemannede luftfartøy
(droner) forventes å være raskere, sikrere og rimeligere. Bane NOR utlyse høsten 2015 en konkurranse på rammeavtale for dronetjenester.