Dronetjenester

Ras eller skred stopper toget. Rask, nøyaktig og relevant kartlegging fra hendelsesstedet er en nøkkelfaktorer for å få åpnet ulykkesstedet for trafikk igjen.
Bane NOR ønsket å utfordre markedet på nye løsninger for observasjon som grunnlag for nødvendige tiltak. Løsningen ble dronetjenester.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Resultater

Raskere, sikrere og rimeligere
Det forventes at observasjon ved hjelp av droner vil bli raskere, sikrere og rimeligere enn dagens løsning
Flere arbeidsplasser
Leverandørene vil ansette flere operatører

Om anskaffelsen