Digitale verktøy for trygg og sikker behandling av lyd og video inkl opptak som inneholder fortrolige data

av Hilde Sætertrø

RENVANN Gravefri fornyelse av drikkevannsledninger som reduserer lekkasjer

av Hilde Sætertrø

Digital tjeneste for sikring, bevaring og formidling av dokumentasjon og kildesamlinger

av Hilde Sætertrø

Nye bruløsninger

av Hilde Sætertrø

Ny konsesjonsavtale utslippsfri turistferge Geiranger – Hellesylt

av Hilde Sætertrø

Innovasjonspartnerskapet Smart Arkitektur

av Hilde Sætertrø

Nye løsninger for opplæring av helsepersonell og andre som må håndtere psykisk syke personer

av Hilde Sætertrø

Nytt undervisnings- og laboratoriebygg på Valgrinda, campus Gløshaugen NTNU

av Hilde Sætertrø

Nye ERP-løsninger og -plattform

av Hilde Sætertrø

Fossilfrie / utslippsfrie byggeplasser for Trondheim kommune

av Hilde Sætertrø