RENVANN Gravefri fornyelse av drikkevannsledninger som reduserer lekkasjer

av Hilde Sætertrø

Nye løsninger som er kostnadseffektive som på en gravefri måte fornyer drikkevannsledninger, og som dermed reduserer vannlekkasjer i nettet.

Digital tjeneste for sikring, bevaring og formidling av dokumentasjon og kildesamlinger

av Hilde Sætertrø

Nye bruløsninger

av Hilde Sætertrø

Innovasjonspartnerskap for nye bruløsninger.

Ny konsesjonsavtale utslippsfri turistferge Geiranger – Hellesylt

av Hilde Sætertrø

Ny konsesjonsavtale til drift av fergestrekningen Geiranger - Hellesylt. Ønsket var minst mulig CO2-utslipp fra ferga i verdsarvfjorden Geiranger.

Innovasjonspartnerskapet Smart Arkitektur

av Hilde Sætertrø

Gjennom innovasjonspartnerskapet Smart Arkitektur ønsker Bodø kommune å legge til rette for innovasjon og utvikling av en helhetlig IoT-plattform som skal understøtte samfunnsplanens mål om «Utvikling av en kompakt by og lokalsamfunn der nye løsninger skaper attraktive bo- og levekår, innenfor rammen av klima og miljøhensyn»

Nye løsninger for opplæring av helsepersonell og andre som må håndtere psykisk syke personer

av Hilde Sætertrø

Nye løsninger for opplæring av helsepersonell og andre som må håndterer psykisk syke personer.

Nytt undervisnings- og laboratoriebygg på Valgrinda, campus Gløshaugen NTNU

av Hilde Sætertrø

Nytt bygg på campus Gløshaugen NTNU førte til den første fossilfrie byggeplassen nord for Oslo.

Nye ERP-løsninger og -plattform

av Hilde Sætertrø

Enterprise Resource Planning (ERP) er betegnelsen for integrert bedriftsprogramvare og inkluderer intern og ekstern ledelsesinformasjon på tvers av hele organisasjonen og håndterer størstedelen av områder som finansiering/regnskap, lønn, produksjon, innkjøp, service, CRM - Customer Relationship Management, HR, etc. Disse aktiviteter blir automatisert via en integrert softwareapplikasjon. Formålet er å lette utvekslingen av opplysninger innad i organisasjonen og samtidig administrere forbindelser til eksterne interessenter.
Værnesregionen, bestående av kommunene Stjørdal, Meråker, Selbu, Tydal og Frosta, og nye Trøndelag fylkeskommune skal anskaffe ny ERP-løsning hver for seg.

Fossilfrie / utslippsfrie byggeplasser for Trondheim kommune

av Hilde Sætertrø

Ifbm utvidelse og rehabilitering av Okstad skole ville Trondheim kommune utfordre entreprenørene på hva som er mulig for å oppnå minst mulig klimagassutslipp i byggeperioden. For å kunne utarbeide et så treffsikkert og godt konkurransegrunnlag som mulig, måtte kommunen gå i dialog med markedet.

Nye løsninger for bro og fjordkrysninger

av Hilde Sætertrø

Møre og Romsdal fylkeskommune har fått midler fra Innovasjon Norge til å gjennomføre prosedyren innovasjonspartnerskap med mål om å utvikle nye løsninger som gjør det økonomisk mulig for fylkeskommunen å rehabilitere og bygge nye bruer og ev andre fjordkrysningsløsninger.