DIPLOM: Digital løsning for gjenbruk og ombruk av byggematerialer

Målet er å finne ut hvordan data knyttet til gjenbruks- og ombruksmaterialer i en digital løsning kan bidra til mer ombruk i byggeprosjekter.

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Hilde Sætertrø

Hilde Sætertrø

Innovasjonspådriver Midt-Norge

hilde.satertro@lup.no
416 86 788