RENVANN Gravefri fornyelse av drikkevannsledninger som reduserer lekkasjer

Nye løsninger som er kostnadseffektive som på en gravefri måte fornyer drikkevannsledninger, og som dermed reduserer vannlekkasjer i nettet.

Sist oppdatert

Følgevirksomheter

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Elisabeth Smith

Elisabeth Smith

Innovasjonspådriver Midt-Norge

elisabeth.smith@lup.no
977 47 082

Før-kommersiell anskaffelsesprosess

Behov

Grunnlag for søknad til Forskningsrådet om for-prosjekt til å gjennomføre behovskartlegging og markedsdialog for å finne ut av om en før-kommersiell fremgangsmåte er egnet for å løse behovet.

Markedsdialog

Les mer om markedsdialogen og se dialognotatet her.

Les mer

Hovedprosjektsøknad til Forskningsrådet.

I markedsdialogen fikk Trondheim og Oslo kommuner tilbakemelding på at et før-kommersielt løp kunne passe for en videre prosess med å utvikle løsninger. De søkte Forskningsrådet om penger til å gjennomføre et hovedprosjekt, altså selve den før-kommersielle anskaffelsen med tilhørende utviklingsløp. De fikk tildelt midler fra Forskningsrådet. Pengene skal brukes til å finansiere hele eller deler av utviklingsarbeidet som leverandørene gjennomfører ila den før-kommersielle perioden.

Konkurranseutlysing

Frist for å melde sin interesse for å delta i konkurransen er 28. aug 2020.

Les mer