Innovasjonspartnerskapet Smart Arkitektur

Gjennom innovasjonspartnerskapet Smart Arkitektur ønsker Bodø kommune å legge til rette for innovasjon og utvikling av en helhetlig IoT-plattform som skal understøtte samfunnsplanens mål om «Utvikling av en kompakt by og lokalsamfunn der nye løsninger skaper attraktive bo- og levekår, innenfor rammen av klima og miljøhensyn»

Aktører

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Elisabeth Smith

Elisabeth Smith

Innovasjonspådriver Midt-Norge

elisabeth.smith@lup.no
977 47 082

Dokumenter (1)

Om anskaffelsen

Innovasjonspartnerskap

Utfordring

Bodø kommune opplever, i likhet med mange andre kommuner, betydelige utfordringer knyttet til et stort antall fragmenterte fag-/delsystemer med manglende integrasjon og samhandling. Resultatet er ineffektiv tjenesteproduksjon, unødvendig ressursbruk og manglende utnyttelse av potensialet for økt tjenestekvalitet og tjenesteinnovasjon på tvers av fag- og samfunnsområder. Dagens systemer legger ikke til rette for å løse voksende urbaniseringsutfordringer samt å oppfylle de visjoner og mål som en utviklingen av Bodøsamfunnet vil måtte kreve.

Les mer

Gjennom innovasjonspartnerskapet Smart Arkitektur ønsker Bodø kommune, gjennom fokus på blålysetatene, og se på hvordan man kan gjøre disse etatene smartere gjennom innsamling og deling av data – deriblant IoT data og statistiske data. Innenfor blålysetatene er fokuset igjen hvordan man kan benytte disse dataene (f.eks. tilgjengeliggjøring av bygg, konstruksjon og andre data kommunen besitter) i forbindelse med planlegging, trening og utrykning.

Prosjektet bygger på dagens by med eksisterende infrastruktur.

Behov

Bodø kommune har benyttet byrået EGGS og deres tjenestedesignere for bistand til å analysere og konkretisere behovet nærmere. Salten Brann har vært involvert som et utvalgt tjenesteområde for å kunne avgrense prosjektet. Se foreløpig behovsbeskrivelse på nettsida til prosjektet.

Les mer

Markedsdialog

Det ble gjennomført dialogkonferanse 11. mars 2020.