StartOff – Klar til bruk – Mobil løsning for dokumentasjon og resertifisering av brukte byggematerialer

Bygg- og anleggsbransjen er den næringen med høyest utslipp av klimagasser, men har samtidig et stort sirkulært potensial. Trondheim kommunes ambisjon er å være den første norske byen som ombruker brukte byggematerialer i stor skala og inspirerer andre byer til å følge etter. Kommunen utfordrer nå markedet til å være med på denne satsingen!

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Elisabeth Smith

Elisabeth Smith

Innovasjonspådriver Midt-Norge

elisabeth.smith@lup.no
977 47 082
Mathias Grude Eikseth

Mathias Grude Eikseth

Prosjektleder DFØ

mathiasgarmangrude.eikseth@dfo.no
+47 988 40 610

Om anskaffelsen

Prosess

Foreslå offentlige utfordringer som bør løses

Alle prosjekter startet med en henvendelse rettet mot offentlige innkjøpere som sender inn en prosjektskisse som beskriver den utfordringen de ønsker at oppstartselskapene løser.

Kunngjøre utfordringen

Oppdraget kunngjøres på Doffin med et konkurransegrunnlag og en behovsbeskrivelse. Utlysningen distribueres i sosiale medier og direkte mot oppstartsmiljøer

Sende inn idéskisse

Alle som ønsker det kan levere sine forslag og inntil seks leverandører inviteres til forhandlinger.

Utforske alternativer

Tre leverandører får tilbud om å videreutvikle sine forslag i dialog med oppdragsgiver over tre uker. Leverandører som er med i denne fasen honoreres delvis for utviklingen

Utvikle løsningen

Etter tre uker presenteres forslagene for oppdragsgiver og én leverandør får ytterligere 15 uker til å lage en minimumsløsning (MVP = Minimal Viable Solution). Leverandøren som er med i denne fasen honoreres delvis for utviklingen.

Demonstrere resultatet

Etter 15 uker presenterer leverandøren sin løsning for oppdragsgiver. Veien videre avhenger av hvor anskaffelsesklar løsningen på dette tidspunktet. Leverandøren får også en anledning til å demonstrere resultatet overfor offentlige innkjøpere, utviklingsaktører og potensielle investorer. Målet for alle StartOff prosjekter er at den offentlige innkjøperen skal kjøpe løsningen i etterkant og med det bli en viktig første kunde som kan utgjøre grunnlaget for videre salg og næringsvekst.