Digitale verktøy for trygg og sikker behandling av lyd og video inkl opptak som inneholder fortrolige data

Anskaffelse av digitale verktøy som kan inngå i en digital tjeneste for trygg og sikker behandling av lyd og video (inkludert opptak) som inneholder fortrolige data. Trygg og sikker gjennomføring, opptak og behandling av samtaler ved NTNU er et permanent behov.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Hilde Sætertrø

Hilde Sætertrø

Innovasjonspådriver Midt-Norge

hilde.satertro@nho.no
416 86 788

Dokumenter (1)

Om anskaffelsen

Ved NTNU gjennomfører vitenskapelige ansatte og studenter samtaler med mennesker i forbindelse med utdanning og forskning. Samtalene blir ofte tatt opp med både lyd og video til blant annet transkribering, analyse og kvalitetssikring. Tradisjonelt har dette blitt gjort gjennom fysiske møter med bruk av opptaksutstyr og kameraer. Etter Covid-19 har det blitt nødvendig å ha muligheten til å gjennomføre samtalene digitalt. Opptak av digitale samtaler må gjøres med nye verktøy og metoder, og det stilles strenge krav til informasjonssikkerhet.

Mer informasjon om anskaffelsen kan fås hos Rehbar S. Rafique: rehbar.s.rafique@ntnu.no