Nye bruløsninger

Innovasjonspartnerskap for nye bruløsninger.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Elisabeth Smith

Elisabeth Smith

Innovasjonspådriver Midt-Norge

elisabeth.smith@lup.no
977 47 082

Om anskaffelsen

Behovsfase

Behovsfase

Markedsdialog

Dialogkonferanse 21. august 2019 med påfølgende en-til-en-møter.

Konkurranseutlysing januar 2020

Inngåelse av kontrakt innovasjonspartnerskap