Nye bruløsninger

Innovasjonspartnerskap for nye bruløsninger.

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Hilde Sætertrø

Hilde Sætertrø

Innovasjonspådriver Midt-Norge

hilde.satertro@lup.no
416 86 788

Behovsfase

Behovsfase

Markedsdialog

Dialogkonferanse 21. august 2019 med påfølgende en-til-en-møter.

Konkurranseutlysing januar 2020

Inngåelse av kontrakt innovasjonspartnerskap

Om anskaffelsen

Møre og Romsdal fylkeskommune anslår eit kostnadsomfang på 2 mrd. på vedlikehald og oppgradering av bruer i tida framover, og har samtidig vedteke å redusere investeringskostnadane for bruer med 200 mill. kroner for perioden 2018.2022 og nye 200 mill. kroner for perioden 2022-2027.
Nye løysingar må bidra til å gjere dette mogeleg.