NODIG

Oslo kommune ønsket et gravefritt system for å koble bygårder til nye hovedvannledninger.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Stig Bang-Andersen

Stig Bang-Andersen

Innovasjonspådriver Sør- og Vestlandet

sba@lup.no
450 00 910

Resultater

Reduserte kostnader
40%
Mindre arbeidstid
40%
Klima/miljø
Mindre; Støv, Støy, Trafikk, Utslipp
Nasjonale besparelser
50 milliarder
Dersom metoden benyttes på antatt nasjonalt oppgraderingsbehov

Om anskaffelsen

Prosess

VURDERE BEHOV

Enormt behov for å skifte ut vannledninger. Hver krone spart kan gi
mer ny vannledning. Ingen kjent, gravefri løsning.

PLANLEGGE OG ORGANISERE

Kommunen sammen med Leverandørutviklingsprogrammet igangsatte prosess. Kjerneteam hos Vann- og avløpsetaten.

DIALOG MED MARKEDET

Mars 2014: Dialogkonferanse med speed-dating innkjøper/leverandør og leverandør/leverandør.
September 2014: Tilbudskonferanse for skandinavisk VA-bransje.

GJENNOMFØRE KONKURRANSE

Norges første (landbaserte) førkommersielle prosess der det er konkurranse i utvikling og testfasen.
Løsninger testes våren 2017