Ny gang- og sykkelbro i tre

Etnedal kommune skulle bygge ny gangbro som del av en ny helhetlig gang- og sykkelvei. Hensikten med å gjøre dette som et pilotprosjekt i programmet var å bygge kompetanse, forståelse, og kunnskap om hvordan man kan oppnå innovative offentlige anskaffelser i en liten kommune.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Resultater

Innovativ tre-konstruksjon
Broa er bygget med tre som bærende konstruksjon og er miljøvennlig

Om anskaffelsen

Prosess

Vurdere behov

Målet var å bygge en bro som er miljøvennlig og har høy sikkerhet, særlig fordi det er små barn som skulle bruke den. Den nye gang- og sykkelveien skulle gi innbyggerne kort og trygg avstand fra boligfeltet og barnehagen til sentrum, hvor det er bussholdeplass, butikker, kommuneadministrasjon og aldershjem.

Planlegge og organisere

Arkitekten som tegnet broa, skisserte noen sentrale problemstillinger som leverandørmarkedet skulle komme med innspill til.

Les mer

Kommunen inviterte til et dialogmøte med potensielle leverandører og andre interesserte med sikte på å få innspill på de foreløpige planene spesielt knyttet til det å bygge bro med trekonstruksjoner.

Leverandører som ønsket det, kunne i etterkant av møtet sende inn en skriftlig beskrivelse av hvordan de best kunne løse behovet til kommunen. Kommunen ønsket disse innspillene for å få best mulig kunnskap om mulighetsrommet og alternative løsninger for den nye gangbroa.

Dialog med markedet

Kommunen fikk gode diskusjoner under dialogmøtet samt et par innspill i etterkant som gikk på at leverandørene ønsket å prise en ferdig prosjektert bro.

Les mer

I tillegg fikk kommunen faglige innspill fra Statens vegvesen både under dialogmøtet og i etterkant. De var en faglig sparringspartner (innovasjonspådriver) i prosjektet. Dette gav trygghet for at broa kunne bygges med tre som bærende materiale.

Konkurransegrunnlaget ble så utformet og lyst ut på ordinær måte på Doffin.

Gjennomføre konkurranse

Før utlysning av konkurransen ble det noe forsinkelse på grunn av en politisk diskusjon rundt kostnadsrammer. Endelig konkurranse ble utlyst i mai 2012, og en vinner ble kåret i september 2012. Broa stod ferdig våren 2013.