FoU: Hva er digital kompetanse?

av Stig Bang-Andersen

Gjennom funn i ulike utredninger ser KS at mangel på relevant digital kompetanse er en stor utfordring som nevnes av ledere på alle nivå i kommunal sektor. Felles for mange av disse undersøkelsene er at de ikke går inn i hva slags overgripende digitale kompetansebehov og tjenestespesifikke digitale kompetansebehov som etterspørres.

Overvåkning av kritisk infrastruktur

av Stig Bang-Andersen

For å få best mulig oversikt over hendelser og oppgaver som krever oppmerksomhet har Ingeniørvesenet i Kristiansand kommune behov for et digitalt, enkelt overvåkingssystem av offentlig infrastruktur. Overvåkning av kritisk infrastruktur er et StartOff prosjekt som gjennomføres med støtte av LUP i oppstartsfasen.