Effektiv deteksjon og varsling av snøskred over veg

av Kjersti Granaasen

Innovasjonspartnerskap: Smarte vegger

av Harald Aas

SMELT

av Gørill Horrigmoe

Fast Track for sirkulærøkonomi

av Harald Aas

Sirkulære løsninger for håndtering av brukt kunstgress

av Elisabeth Smith

Sirkulær emballasje for byggeplass

av Harald Aas

Sirkulær mobilitet i hyttekommuner

av Harald Aas

Bærekraftig energiforsyning for instrumentering langs vei

av Cecilie Endresen

Sirkulære skillevegger i tre

av Harald Aas

Innovann – Fremtidsrettet overvannshåndtering i fortettete byforsteder

av Gørill Horrigmoe