Rehabilitering av Husebybadet, Trondheim

En eldre svømmehall som skal rehabiliteres. Det vil være en kompleks rehabiliteringsperiode, som må pågå i flere etapper og over flere år.

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Elisabeth Smith

Elisabeth Smith

Innovasjonspådriver Midt-Norge

elisabeth.smith@lup.no
977 47 082

Prosess

Vurdere behov

Gjennomfører behovsanalyse vår-sommer-høst 2017. Spennende prosess som følger metode for innovative offentlige anskaffelser og benytter ekspertise på NTNU, SIAT-Senter for idrettsanlegg og teknologi.

Dialog

Tidlig i prosessen. Mer informasjon kommer!