Læringsnettverk for innovative anskaffelser av velferdsteknologi

Læringsnettverk gjennomført i perioden 2015-2016 for kommuner i Nord-Trøndelag. Anskaffelse av velferdsteknologi for 5 kommuner i Nord-Trøndelag.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Hilde Sætertrø

Hilde Sætertrø

Innovasjonspådriver Midt-Norge

hilde.satertro@lup.no
416 86 788

Om anskaffelsen

Prosess

Vurdere behov

Trygghetsskapende teknologi og responssentertjenester.

Les mer

Kommunen skal kunne bidra til forebygging, økt trygghet og mestring for brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester, samt effektivisere tjenester innen helse- og omsorgssektoren. Trygghetsskapende teknologi bør bidra til at enkeltindividet får anledning til å mestre eget liv og helse bedre ut fra egne premisser. Og at man kan bo hjemme lenger. Trygghet for bruker, pårørende og tjenestepersonell. Ved effektiv varsling og informasjonsflyt.

Dialog

Dialogaktiviteter 5. april 2016 gjennomført av 5 kommuner: Osen, Vikna, Namsos, Høylandet og Namsskogan.

Konkurranse

Osen kommune gjennomførte konkurranse i juni - august 2016, for trygghetsalarmer til brukere i kommunen.

Les mer

Anskaffelsen ble gjennomført som en konkurranse med forhandling. (Se mer i vedlegget, Konkurransegrunnlag…)

Resultat

Alle deltakende kommuner er fornøyd med læringsnettverket som arena for læring. 5 kommuner gikk sammen om felles anskaffelsesprosess av velferdsteknologi, og gjennomførte dialogaktiviteter. 1 kommune anskaffet trygghetsalarmer, Osen kommune.

Les mer

Ved å se på behovene man har og hva teknologien skal løse, og ikke tenke løsninger, som gjerne er basert på hva man kjenner til fra før, var innovativ anskaffelsesmetode en viktig læring.

Anskaffelsen til Osen kommune fikk inn mange tilbud i konkurransen, selv om de er en liten kommune.