Pågående anskaffelse

Nytt undervisningsbygg med idrettsfasiliteter

Nybygg for Helse- og sosialvitenskap NTNU og idrettsbygg for Studentsamskipnaden i Trondheim.

Prosess

Vurdere behov

En åpen og levende campus for synergieffekter mellom undervisning og helse/trening, en eksponert bytomt.

Les mer

Skape prosjektmodenhet blant deltakende leverandører i forkant av forprosjektet med utvikling. Prosjektet har kort tid til prosjektutvikling, stram kostnadsramme og ramme som skal fastsettes før bearbeidelse av løsningsforslag. Kan vi korte ned for-prosjektfasen gjennom dialog før konkurranseutlysing?

Dialog

Dialogkonferanse gjennomført 28. juni 2016, med mulighet for en-til-en-møter noen dager etterpå.

Konkurranse

Begrenset anbudskonkurranse, med prekvalifisering av tilbydere. I form som en Totalentreprise med løsningsforslag.

Les mer

Våren 2017 gjorde et evalueringsutvalg med representanter fra Statsbygg, NTNU og Sit vurdering av fire forslag til nytt universitets- og idrettsbygg. Backe Entreprenør og LINK arkitektur hadde det beste bidraget, og videreutvikling av byggeprosjektet starter etter sommeren 2017.

Resultat

Vil gi kortere (og mer kostnadseffektiv) utviklingsfase, men idrettsbygget, som kom til senere i planleggingen, kompliserte gjennomføringen noe. Det vil derimot gi bygget god funksjonalitet.

Undervisningsbygg og idrettsbygg på totalt 18 000 kvm oppføres på Øya i Trondheim. Det skal gi plass til utdanninger innen helse- og sosialfag. Nybygget skal fremme helseforebygging og vil bidra til å styrke studentenes idretts- og velferdstilbud i Trondheim.