KlimaDigital

Statens Vegvesen, Nye Veier og Bane NOR har behov for en digital løsning for beregning av klimagassutslipp ved modellbaserte prosjekter som er i samsvar med kravene i kommende ny "Håndbok V770 Krav til modellbasert prosjektering". I løsningen skal den ansatte ha fullstendig oversikt over hvilke konsekvenser et infrastrukturprosjekt skaper med hensyn til klimagassutslipp (Gjelder fra reguleringsplan og frem til drift).

Aktører

Sist oppdatert

Følgevirksomheter

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver Infrastruktur

cecilie.m.endresen@lup.no
997 02 688

Om anskaffelsen

Prosess

Kartlegging av behov

Det er gjennomført en behovskartlegging i prosjektet - med fokus på de involverte i prosessen; prosjekterende, fagfolk klima og byggherre/ledelse/ikke-prosjekterende

Les mer

Ønskescenariet er at ansatte med ett tastetrykk – og helt uten opplæring – skal kunne se klimagassutslippet for alle objekter og anleggsvirksomheter (utslipp fra anleggsmaskiner og kjøretøy) i et infrastrukturprosjekt. Klimagassutslipp skal beregnes automatisk (eller så langt det lar seg gjøre) slik at den ansatte raskt kan fange opp konsekvenser av klimagassutslipp og finne nye tiltak/løsninger som er i samsvar med våre mål for klima.
Løsningen må også kunne ta ut og rapportere klimagassutslipp på en samlet prosjektportefølje. Dette inkluderer også håndtering av data fra prosjekter som ikke er modellbasert.
Ansatte skal kunne se klimagassutslippet for de ulike materialvalgene for objektene. Det skal være enkelt å vedlikeholde og få oversikt over disse resultatene.

Dialogkonferanse 7.sept.2021

Målet med dialogkonferansen og påfølgende én til én-møter er å få en oversikt over hva som finnes av løsninger i markedet, og om hvilke muligheter det er i markedet til evt. å utvikle nye løsninger eller metoder for å effektivisere LCA-beregninger i et modellbasert prosjekt.

Les mer

Det det ønskes dialog om er:
• Finnes det allerede slike systemer i markedet? I så fall – hvordan kan de dekke våre behov?
• Hvilke begrensninger og utfordringer ser man ved de systemene som eventuelt finnes?
• Hvis det ikke finnes eksisterende løsning, hvordan vil du vurdere muligheten for å utvikle en løsning som svarer opp på våre behov?
• Hva kan kostnadsrammen være for løsningen?
• Hva er riktig integrasjonsform – og hvordan kan det sikres riktig fleksibilitet, sikkerhet og eierskap?
• Hva kreves av systemer det skal integreres/kommuniseres mot?
• Vi er opptatt av å formidle anskaffelsesbehovet på en forståelig måte. Hvordan kan du som leverandør beskrive våre behov dersom du skulle formulert det med egne ord?

Se opptak av dialogkonferansen HER

https://www.youtube.com/watch?v=NxUzt25T04A

Utvikling av en ny løsning

Gjennom dialogen fikk Statens vegvesen mange gode innspill til en digital struktur for løsningen; men det ble også klart at det ikke fantes en helhetlig løsning i markedet som svarte ut behovet tilstrekkelig. Derfor utvikles det nå en helt ny løsning.

Les mer

Gjennom dialogfasen fikk Statens vegvesen et svar på at det ikke fantes en løsning på markedet som dekket deres behov mellom klimagassberegning og modellbaserte infrastrukturprosjekter.

KlimaDigital er derfor gått over til å bli et utviklingsprosjekt, og Statens vegvesen har konkludert med at løsningen skal utvikles i egen regi med egne tildelte midler, kun med bistand fra konsulenter gjennom etablerte rammeavtaler (mini-konkurranse for anskaffelse av konsulenter).

Utviklingsløpet starter 1.01.2023.

 

 

KlimDigital er "satt på vent" grunnet manglende finansiering

I overgangen til 2024 viste det seg at det i Statens vegvesen ikke lengre eksiterer tilgjengelig finansiering som kan støtte KlimaDigital i gjennomføringsfasen.

Les mer

Utviklingsprosjektet KlimaDigital startet med stor entusiasme og forventninger i begynnelsen av 2023. Statens vegvesens mål var å gjennomføreprosjektet ved hjelp av innovative anskaffelser; noe som ville ha markert et viktig skritt mot en mer bærekraftig og digital fremtid.
Imidlertid, mot slutten av 2022, innførte Statens vegvesen et nytt krav som påvirket alle utviklingsprosjekter. Ifølge dette kravet måtte alle prosjekter som ikke befinner seg i «Gjennomføringsfasen» restarte i ide-fasen og nøye følge alle stegene i «Prosjektveiviseren» fra DigDir. Dette medførte en betydelig forsinkelse for KlimaDigital, som dermed måtte starte på nytt i Ide-fasen i januar 2023.
Gjennom 2023 har teamet som har jobbet med prosjektet fulgt prosjektveiviseren grundig gjennom fasene ide, konsept og planlegging. I november 2023, med nye dokumenter klare, var Statens vegvesen, i samarbeid med BaneNor og Nye Veier, optimistiske om å endelig kunne gå videre til «Gjennomføringsfasen». Selv om innholdet i dokumentene til BP3 (Beslutningspunkt 3) gir god innsikt i tiltaket, viste det seg at det i Statens vegvesen ikke lengre eksiterer tilgjengelig finansiering for 2024 som kan støtte KlimaDigital i den neste fasen. På grunn av denne utfordringen har prosjektet blitt satt på vent inntil videre.
Statens vegvesen beklager det, og ønsker å forsikre alle om at de verdsetter det arbeidet som har blitt lagt ned og håper å kunne fortsette dette viktige arbeidet i fremtiden så fort det eksisterer tilgjengelig finansiering.