Gjennomført anskaffelse

Nytt undervisnings- og laboratoriebygg på Valgrinda, campus Gløshaugen NTNU

Nytt bygg på campus Gløshaugen NTNU førte til den første fossilfrie byggeplassen nord for Oslo.

Nytt undervisnings- og laboratoriebygg på Valgrinda

Behov

Byggherre NTNU ønsker en optimalisering som tar hensyn til fremdrift (kort prosjekterings- og byggefase), pris og miljø for det nye bygget. Bygget har spesielle utfordringer knyttet til støv og støy (laboratorium) og ønsker i tillegg å utfordre markedet på miljø-løsninger.

Dialog

Dialogkonferanse 15. januar 2018 og påfølgende en-til-en-møter 1 og 2 uker etterpå. Innspillsnotat med konkrete spørsmål. Spørsmålene ble også drøftet i grupper på dialogkonferansen. 10 entreprenører og leverandører deltok til sammen. NTNU ønsket spesielt å ha dialog knyttet til disse spørsmålene: Tiltak for miljøvennlig byggeplass, miljøvennlige løsninger ut over krav i TEK 17, hensiktsmessig entrepriseform / gjennomføringsmodell som i tidsrommet prosjektet var i tok godt vare på brukerbehov og den korte perioden de hadde før bygget skulle stå ferdig (juni 2019), og utfordringer knyttet til støv og støy.

Les mer

Konkurranse

Samspill; kort samspillsfase med entreprenør med en god del prosjektering i forkant. Utlyst og tildelt NCC Norge AS. Byggestart slutten av juni 2018. Skal stå ferdig til undervisningsstart høst 2019.

Resultater

Fornybar byggestrøm. 90% avfallssorteringsgrad. Miljøbetong. Integrasjon med energisystemer i nabobygg. Solceller tak.