Nytt undervisnings- og laboratoriebygg på Valgrinda, campus Gløshaugen NTNU

Nytt bygg på campus Gløshaugen NTNU førte til den første fossilfrie byggeplassen nord for Oslo.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Hilde Sætertrø

Hilde Sætertrø

Innovasjonspådriver Midt-Norge

hilde.satertro@lup.no
416 86 788

Om anskaffelsen

Nytt undervisnings- og laboratoriebygg på Valgrinda

Behov

Byggherre NTNU ønsker en optimalisering som tar hensyn til fremdrift (kort prosjekterings- og byggefase), pris og miljø for det nye bygget. Bygget har spesielle utfordringer knyttet til støv og støy (laboratorium) og ønsker i tillegg å utfordre markedet på miljø-løsninger.

Dialog

Dialogkonferanse 15. januar 2018 og påfølgende en-til-en-møter 1 og 2 uker etterpå. Innspillsnotat med konkrete spørsmål. Spørsmålene ble også drøftet i grupper på dialogkonferansen. 10 entreprenører og leverandører deltok til sammen. NTNU ønsket spesielt å ha dialog knyttet til disse spørsmålene: Tiltak for miljøvennlig byggeplass, miljøvennlige løsninger ut over krav i TEK 17, hensiktsmessig entrepriseform / gjennomføringsmodell som i tidsrommet prosjektet var i tok godt vare på brukerbehov og den korte perioden de hadde før bygget skulle stå ferdig (juni 2019), og utfordringer knyttet til støv og støy.

Les mer

Konkurranse

Samspill; kort samspillsfase med entreprenør med en god del prosjektering i forkant. Utlyst og tildelt NCC Norge AS. Byggestart slutten av juni 2018. Skal stå ferdig til undervisningsstart høst 2019.

Resultater

Fornybar byggestrøm. 90% avfallssorteringsgrad. Miljøbetong. Integrasjon med energisystemer i nabobygg. Solceller tak.